Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
voor het geheele onderwijs uitmaakte. Volgens die leerwijze begint
de onderwijzer met deV kinderen een volzin langzaam en duidelijk
voor te lezen, terwijl hij hun de enkele woorden ervan aanwijst.
De leerlingen lezen dien volzin woord voor woord na en prenten
zich dien zóó in 't geheugen, dat ze op 't eerste gezicht ieder
woord herkennen. Zijn ze daarmede bekend, dan bepaalt zich de
onderwijzer tot ieder woord afzonderlijk en laat het in zijne enkel-
voudige spraakgeluiden ontleden, terwijl hij den leerlingen aanwijst,
door welke letterteekens die worden voorgesteld. De ondervinding
heeft geleerd, dat deze methode, wel toegepast, vrij snel en zeker
tot het doel leidt; daarom wordt zij ook thans nog hier en daar
gevolgd, vooral bij het aanleeren van vreemde talen.
De synthetische methode onderscheiden wij weder in twee zeer
uiteenloopende handelwijzen: eene oude en eene nieuwe, de «aam-
en de Idaniimetliode of het spellen en de natmtrlijhe leesleerwijze. \
In den tijd, toen nog het leeren grootendeels was een opnemen
in 't geheugen, een aanleeren van namen, volgde men ook bij
't lezenleeren eene methode, die bijna geheel op geheugenoefening
steunt. De eerste trap viui den leergang bestaat in 't leeren kennen
van den vorm en den naam der letterteekens; de tweede in 't op-
vatten van eenvoudige samenstellingen daarvan. De leerling noemt
den naam van de verschillende letterteekens, die tot eene letter-
greep of een woord behooren, en spreekt het woord of de letter-
greep dan zóo uit, als bij het lezen wordt vereischt. Door het
uitspreken van het woord wordt het hem eerst duidelijk, welk
spraakgeluid ieder letterteeken daarbij voorstelt, 't Geheugen moet
opnemen, dat samenvoeging van a en b het spraakgeluid ab, e en
b, eb, O en b, ob enz. oplevert. Door voorzeggen en naspreken
worden die vormen aangeleerd. Men blijft bij de samenvoeging der
letterteekens staan, en aan de ontleding en wedersamenstelling der
spraakgeluiden wordt niet gedacht. i i ■ i O i i
BOrMA.. Aansck.'Leesl^erro. 3e .huk. 1 |\i .*derland8Ch ^bchSOl iï! USGU iït
Prinsingracbt 151 bij de Prinsenstraat
AiVi STER DAM