Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
§ 6. Geschiedenis van het leesonderwijs.
Het leesonderwijs is altijd een hoofdleervak geweest voor de
lagere school, zoowel om 't stoffelijk als om 't vormend doel, dat
het beoogt, 't Lezen leeren was immers van oudsher het hoofddoel
van 't onderwijs.
Men heeft in onderscheidene tijden zeer verschillende wegen inge-
slagen om de beginselen der leeskunst zoowel aan ontwikkelden
als aan kinderen eigen te maken.
In 't algemeen volgde men twee hoofdbeginselen, en wel door
te beginnen, op analytische wijze, met lettergrepen of xooorden,
zelfs met geheele volzinnen, — of, langs synthetischen weg, met
de elementen der spreek- en schrijftaal, met de spraakgeluiden en
de teekens ervoor, de letters.
Tot het eerste leidde de opmerking, dat een geoefend lezer geen
enkele letters ziet en opneemt, maar een geheel woord of zelfs eene
groep van woorden als één geheel opvat en zich daarbij geen reken-
schap geeft van de deelen, waaruit die woorden bestaan.
Tot het tweede beginsel bracht de overtuiging, dat de lezer
de oefening tot het leeren lezen vereischt niet anders kan verkrij-
gen , dan door te beginnen met hot opvatten van de meest eenvoudige
woordvormen en met hunne samenstelling door bijeenvoeging van
enkele spraakgeluiden.
De analytische methode werd vooral in toepassing gebracht in
navolging van joseph jacotot , professor der fransche taal en litte-
ratuur aan de hoogeschool te Leuven, wiens werken sedert 1830
meer algemeen buitenlands bekend werden. Als onderdeel van de
door hem voorgestelde universeele leerwijze ontwikkelde hij ook
den leergang voor een verbeterd onderwijs in de beginselen der
leeskunst. Hij gaf den eerstbeginnenden leerlingen dadelijk een boek
in handen, den Télémaque van Fénelon, dat bij hem den grondslag