Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
bestaat eerst het lezen, dat ook dan eerst dien naam verdient,
als de opvatting der woordvormen met juistheid en vaardigheid
wordt verricht; wanneer men daarbij niet kan opmerken, dat de
opvatting langs een omweg plaats heeft; — wanneer het teeken,
zonder eerst in hoorbare geluiden over te gaan, rechtstreeks de
denkbeelden opwekt. Die vaardigheid wordt slechts door aanhou-
dende inspanning, door het volgen eener reeks van regelmatig op-
klimmende oefeningen verkregen. De lezer moet zich daarin sterken
eerst door 't opvatten van kleine, eenvoudige woordvormen, telkens
zijne kracht aan meer samengestelde beproeven, eindelijk de uit-
drukking van geheele denkbeelden leeren opvatten en overzien. De
geoefende lezer brengt het zóóver, dat hij geheele volzinnen als 't ware
met een enkelen oogopslag overziet; dat hij, al lezende, reeds een paar
regels vóóruit, misschien meer nog, opneemt, zoodat zijn iese« inderdaad
wordt het uitspreken eener gedachte, alsof die op hetzelfde oogenblik
uit den schat der voorstellingen van zijn eigen geest geboren werd.
Zóó met den ontwikkelde; hoe dan met het kind ?
De zaak wordt nu blijkbaar meer samengesteld en moeilijk. Het kind
heeft nog eene beperkte taal. Zijn oor en zijne spraakorganen zijn nog
weinig geoefend. Hij moet nog leeren liooren, hij moet nog leeren
spreken. Bij 't aanleeren der leeskunst moet zich tevens zijne spraak
ontwikkelen en vormen. Hij moet daarbij tevens eene menigte denk-
beelden opdoen , die hem nog vreemd of althans zeer onduidelijk zijn.
Zijn denkend, geestelijk leven moet daarbij tot zelfbewustheid en zelf-
standige werkzaamheid ontwaken. Voor hem moet het leesonderwijs
meer zijn dan enkel 't aanleeren van eene kunst; zijne denkbeelden,
zijn gcdachtengang moeten zich tevens daarbij vormen. De moeilijke
combinatie-oefeningen, die daartoe noodig zijn, dienen nog daarenbo-
ven zijne belangstelling te wekken en gaande te houden; want alle
bloot werktuigelijke bezigheid is voor hem, bij de groote bewegelijkheid
van zijnen geest, tegennatuurlijk en dus voor zijne vorming nadeelig.