Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
§ 4. Wal is lezen?
Het antwoord op de vraag: wat is lezen? kan niet in een enkel
woord gegeven worden. Het lezen is eene eenvoudige maar tevens
eene verrassende kunst.
Van onze vroegste jeugd met haar bekend, zien we niet zelden
hare diepe beteekenis voorbij. Verrast ons niet onwillekeurig de
eenvoudige verbazing van den Indiaan, die bij 't overbrengen van
een blad, met voor hem geheimzinnige teekens beschreven, bemerkte,
dat hij de gedachten van een verwijderd persoon had overgebracht,
even duidelijk, alsof ze van mond tot mond waren medegedeeld?
Wij verwonderen ons over zoo iets niet, want het is voor ons
een zeer gewoon en verklaarbaar verschijnsel. Wij herinneren ons
nauwelijks, wanneer en op welk wijze het lezen door ons is geleerd,
't Is ons van der jeugd af bekend, dat de eenvoudige letterteekens,
voor wie ze verstaat, het middel zijn, om aan de gedachte een vorm
te geven, waarin ze tot op grooten afstand en in verwijderde tijden
kan worden overgebracht.
Wij denken in de ons gewone taalvormen. Onze voorstellingen,
begrippen en denkbeelden ontvangen ongemerkt een lichaam in 't
gesprokene woord. De spraakgeluiden nemen voor ons een zichtbaren
vorm aan in de verbinding der letterteekens, die wij het geschre-
vene woord noemen.
Waar wij dat geschrevene woord zien, daar vertegenwoordigt het
ons dadelijk de spraakgeluiden, waaruit het hoorbare woord bestaat,
en met het denken aan die spraakgeluiden treedt tevens de voor-
stelling, het begrip, het denkbeeld voor onzen geest. Die wissel-
werking is voor ons zoo eenvoudig en zoo gewoon, dat we ons
nauwelijks rekenschap geven van haren samengestelden gang.
Denken is in zijne gedachten spreken. Schrijven is de spraakge-
luiden , die we sprekende zouden doen hooren, in letterteekens voor-