Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
genomen en door vergelijken en onderscheiden tot eene voorstelling
gebracht. Dan komt het woord, de vorm, waarin de verscheiden-
heid der opmerkingen wordt samengevat. Die samenvatting doet
tevens de voorstelling scherper en juister onderscheiden, nauwkeu-
riger begrenzen. Het woord steunt en bevestigt de voorstelling;
de woorden geven aan de gedachte een vasten vorm.
Is dat gebeurd, dan wordt ook weder het woord een voorwerp
van beoordeeling. De inhoud, de beteekenis ervan wordt opgegeven
en verklaard. Men dient dien inhoud zich levendig voortestellen,
als men het woord voortaan wel zal kunnen gebruiken. Met de eerste
stappen naar dat doel begint het onderwijs. Dan leert het kind in
woorden uitdrukken, wat het zelf waarneemt, wat het onderscheidt
en aanschouwt; het leert in de taal uitdrukken, wat in hem leven
ontving; het leert tevens verstaan en in zijnen geest nabeelden,
wat hem door anderen in die taal wordt medegedeeld. De ontwik-
kelde taal der volwassenen, die zijne opmerking en uitdrukking
leidt en steunt, komt hem daarbij te hulp en wordt door hem ge-
makkelijk nagevolgd. Die taal wordt zijn voorbeeld en zijn wegwijzer.
Het eerste onderwijs, dat een kind ontvangt, bestaat daarom in
oefening zijner aanschouwing en in spreekoefeningen, en wel zoo,
dat het kind zelf heeft te zoeken, wat het kan waarnemen, en zelf
moet trachten uittedrukken, wat het zich voorstelt. Zoo wordt zijn
denkvermogen ontwikkeld en geoefend, zoo de eerste grondslag ge-
legd voor zijne kennis. Daarom eerst woordverklaring, maar dan ook
woordontleding; eerst spreken en daarna de eerste oefeningen om te
lezen.
Na deze algemeene opmerkingen, ontleend aan de geschiedenis der
natuurlijke ontwikkeling van een kind, kunnen wij thans overgaan
om te onderzoeken, op welke wijze het eerste leesonderwijs kan wor-
den ingericht.