Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
eene gestalte, een bepaald cachet in den naam, waarmede hij haar
leert aanduiden. Woord en zaak, tot dus verre nog een, of nood-
wendig bijeen behoorende, als lichaam en geest, worden voortaan
ook onderscheiden, hij wil het woord verstaan.
Dat is de eerste grond voor het aanschouwelijk onderwijs, waar-
mede in dezen leeftijd des kinds het onderwijs op eenvoudige en
natuurlijke wijze wordt begonnen. Reeds de moeder voldoet aan
dien eisch, als zij haar kind de dingen aanwijst en leert benoemen,
als zij antwoord geeft op zijn waarom en hoe, door hem de voorwerpen
en eigenschappen aantewijzen, of de handeling voor hem te ver-
richten. Dat dient nagevolgd en voortgezet te worden door wie
weldra de taak der opvoeding vooral van het onderwijs van de
moeder zal overnemen, om ze volgens een bepaald plan voorttezet-
ten. De woorden, die wij gebruiken, zijn op zichzelve dood , hulsels
zonder inhoud, marionnetten zonder geest of leven, en ijdele klank
blijven ze, voor wie ze alleen als zoodanig gebruikt. "Waarneming,
aanschouwing moet hun het leven geven, dat ze dient te bezielen.
Het woord, de woordvormen en verbindingen, moeten den inhoud
verkrijgen, waardoor alleen ze bestanddeelen worden der taal,
dragers der gedachte.
Door aanschouwing leert het kind de wereld, die hem omringt,
de voorwerpen, de handelingen en eigenschappen, die hij opmerkt,
in zijnen geest opnemen als zelfstandige voorstellingen.
Hij leert iedere voorstelling verbinden aan een woord en daarvan
onderscheiden als den inhoud van den vorm. Dat is het doel der
aanschouwingsoefeningen. Aan het welvervullen van die taak is
zeer veel gelegen; zij moet in den leeftijd van den knaap en het
meisje met ijver en nauwkeurigheid worden volbracht. De natuur-
lijke ontwikkeling van het kind wijst daartoe den weg, vooral in
de snelle ontwikkeling van zijn spraakvermogen.
Ieder voorwerp, iedere handeling of eigenschap wordt eerst waar-