Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
spel; de knaap met zijn stokpaard, het meisje met hare pop, zoowel
in gezelschap van anderen als in de eenzaamheid. "Waar het vertrou-
wen vindt of schenkt, daar heeft het kind steeds zijn waarom, zijn
hoe en wat gereed. Het kind spreekt uit innerlijken drang, maar ook
omdat het welgevallen vindt aan het hooren der spraakklanken, aan
het oproepen en verhelderen zijner voorstellingen door het levende
woord ; omdat het uit innerlijken levensdrang zijne spraakwerktuigen
moet gebruiken en bewegen, zooals het zijne overige ledematen
doet. Een kind kan niet zwijgen, of zich in eene zwijgende omge-
ving behagelijk gevoelen; het ontluikende geestesleven moet zich
door den vollen levenstroon van het levende woord verfrisschen en
sterken. /
De spreektaal is echter meer voor het kind dan enkel klankenspel;
woord en zaak, naam en voorstelling zijn voor hem nog nauw aan
elkander verbonden. Hij hoort vooreerst gaarne die klanken en maakt
ze tot een voorwerp van zijne oplettende waarneming. De woorden
in hunne enkele spraakgeluiden optelossen is hem eene aangename
bezigheid. Hij hoort met welgevallen het klankspel en de klankwis-
seling der spraakgeluiden, en hij oefent zich gaarne, om die klank-
wijzigingen te herhalen of natevolgen.
Maar nog meer aantrekkelijk is voor hem de inhoud, de betee-
kenis der woorden. Daarom vraagt een kind gaarne hoe een ding
heet, waf een woord beteekent, waarom iets zóo genoemd wordt en
niet anders. Hij begint nauwkeuriger en uitvoeriger waartenemen
en wil namen hebben voor 't geen hij onderscheidt. Zijne voorstel-
lingen ontwikkelen zich in grootere verscheidenheid en met scherper
opgevatte bijzonderheden. De dingen worden niet meer alleen op
zich zelve, maar ook in onderlinge betrekking, in verhouding tot
ruimte en tijd opgevat. Het woord en de spreekvorm worden voor
hem een middel om 't geen hij heeft waargenomen vast te houden.
De voorstelling, in al hare rijke verscheidenheid, verkrijgt voor hem