Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het menschdom is zoo gekomen tot het vinden van het beeld- en
letterschrift; menigeen onzer knapen en meisjes vormt zich ook thans
nog een eigen letterschrift, al leven die kinderen ook te midden van
eene omgeving, die hun dat groote middel tot uitdrukking der ge-
dachten geheel klaar aanbiedt.
Voor het doel, dat wij ons voorstellen, het beoordeelen van den
leergang van het leesonderwijs, is het, naar aanleiding van het
aangevoerde, thans van belang optemerken:
1° dat de ontwikkeling van de taal bij een kind begint met de
oefening van het gehoor voor het onderscheiden der spraakklanken;
2° dat ook het kind moet leeren denken, voor hij kan spreken,
en dat spreken het schrijven en lezen voorafgaat;
3° dat mondelinge oefening de schriftelijke, zoowel van schrijven
als lezen, moet voorbereiden.
§ 3. Oefening der aanschouwing.
Met het tweede tijdperk der kindsheid, ongeveer bij het einde
van het derde levensjaar, opent zich voor het kind een nieuwe levens-
kring. Bij vertraagde lichamelijke ontwikkeling, wordt de geestelijke
levenswerkzaamheid aanmerkelijk verhoogd. Wij duiden dat reeds
aan, door niet meer van het kind in 't algemeen, maar van den
hiaap en het meisje in 't bijzonder te spreken. Het is vooral het
gebruik van de taal in steeds ruimeren omvang, die voor het kind
eene nieuwe wereld opent en hem tot eene meer juiste wereldbeschou-
wing leidt. Het is een merkwaardig levenstijdperk, dat den kleine
geschiktheid geeft om in strengeren zin te worden opgevoed, vooral
door opzettelijk onderwijs.
Het kind heeft leeren spreken, het spreekt veel en gaarne. Het
vindt er behagen in, dat te doen. De kleine spreekt met en over
alles, niet alleen in den omgang met anderen, maar ook bij zijn