Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
heeft plaats gehad. Het ontluikende verstand vindt echter in zijne
omgeving dat middel om zich uittedrukken kant en klaar, en maakt
daarvan met verrassende snelheid en zekerheid gebruik. Het kind
ervaart daarbij spoedig, dat het gebruiken en verstaan van de taal-
vormen zijne voorstellingskracht belangrijk ondersteunt, daar denken
en spreken wederkeerig een krachtigen invloed op elkander uitoefenen.
Het spreken is een gevolg van de behoefte, die de mensch gevoelt
om uittedrukken, voor anderen verstaanbaar te maken, wat in hem
omgaat. De geestelijke wereld, die in hem geboren wordt, streeft
er naar om buiten hem gestalte aan te nemen en zich zoo in zinnelijk
waarneembare vormen te vertoonen. Die innerlijke drang heeft nog
andere gevolgen. Het kind grijpt ieder voorwerp aan ten einde het
bewegingen te doen verrichten, die het bij dit of bij andere dingen
heeft opgemerkt; het voegt voorwerpen samen of scheidt ze van
een, om zich in de wisseling van vorm en stand te verheugen, of
met oog en oor een verschijnsel optevangen, dat zich kan of zal
voordoen. Het kind speelt; dat spel is ook eene uiting van zijn
ontwaakt geestesleven. Maar spoedig begint de kleine ook behoefte te
gevoelen om zijne gedachten, zijne woorden in zinnelijke teekens,
in schrift uittedrukken. Ook daartoe geeft zgne omgeving b^m de
eerste aanleiding. Hij ziet anderen lezen, schrijven; hij volgt instinct-
matig na, wat hij nog niet begrijpt. Hij begint op zijne wijze te
teekenen, te schrijven, te lezen; alles bloote navolging, maar eene
navolging van ernstige beteekenis.
De kleine wenscht ook een brief te schrijven, hij wil ook het
boek lezen, hij wil huizen en paardjes, kinderen en boomen met
grift of potlood teekenen. De losse streepjes, die bijmaakt, hebben
voor hem eene ernstige beteekenis. Het denkbeeld ontwaakt daardoor
in zijnen geest, dat er middelen kunnen bestaan, om door zinnelijk
waarneembare teekens uittedrukken, wat in zijnen geest omgaat;
dat zijne voorstellingen en gedachten eene gestalte kunnen aannemen.