Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
steeds de voorstelling van de zaak in de bewustheid terugroept en deze
den klank van het spraakgeluid, waardoor zij wordt aangewezen.
Het woord, nog slechts als geluid opgevat, wordt de zinnelijke vorm
voor het beeld der gedachte.
Het nabootsen dier spraakgeluiden door het kind met zijne eigene
stem gaat eerst gebrekkig en onvolkomen; daaruit ontstaat de kromme
kindertaal, die den volwassene zoo lachwekkend of naief voorkomt,
maar tevens zoo aanlokkelijk, zoo bekoorlijk is voor wie het kinder-
leven lief heeft.
Het woordgeheugen van een kind is zeer sterk en zijn woorden-
voorraad wordt daardoor al spoedig buitengemeen groot. Hij verstaat
reeds vele woorden en uitdrukkingen, lang voordat hg in staat is,
ze uittespreken; hij toont, dat hij begrijpt, wat rondom hem voorvalt
of tot hem wordt gezegd. De eerste woorden, die een kind zich eigen
maakt, zijn namen van personen, dieren, voorwerpen, die hem omrin-
gen, eerst éensilbige, dan die uit twee gelijkluidende of in klank
wisselende lettergrepen bestaan. Op de naamwoorden volgen weldra de
werkwoorden in hunnen infinitief-vorm; en daarmede heeft de kleine
kennis gemaakt met de beide hoofdstammen van den taalschat, waaruit
al de verscheidenheid van het groote taalgebied geleidelijk voortspruit.
Het eerst volgen nu de bijv. nw.; en, daar de voorstelling, die zij aan-
duiden, alleen in verband met een voorwerp kan worden opgevat, geven
zij de eerste aanleiding tot het vellen en uitdrukken van een oordeel.
Aanvankelijk is dat oordeel nog onvolledig, meer van anderen over-
genomen , dan zelf gevormd. Vandaar dat het kind spreekt in korte
uitdrukkingen, in alleen staande vormen of met enkele woorden. Het
samenstel der taal blijft hem vreemd, zoolang de volledigheid en
de schakeering der gedachte hem nog ontbreekt. De ontwikkeling
van den geest, die langzaam maar zeker voortschrijdt, zou echter
het kind leeren zelf zijne taal te scheppen en te vervormen, gelijk
dat in den voortijd der geschiedenis door het menschelijk geslacht