Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
diging volgt zijner behoefte, stilling van zijn dorst, verwijdering
van onaangename, bestendiging of vermeerdering van aangename
indrukken ; dat hij daardoor met zijne omgeving in zekere betrekking
staat. De stem wordt voor hem een middel tot het uitdrukken zijner
gewaarwordingen en wijzigt zich in overeenstemming daarmede. Zijn
mommelen en kirren, het uitbrengen van toevallige geluiden, door
beweging van tong of lippen ongemerkt gewijzigd, wordt het voor-
spel zijner langzamerhand ontwikkelende spraak. Het voortbrengen
dier geluiden is voor hem een aangenaam spel, het voldoen aan
een natuurlijken drang, evengoed als het vrij bewegen van zijne
armen en beenen.
Met het einde van het eerste levensjaar heeft zich de zinnelijke
waarneming des kinds reeds tot eene levendige werkzaamheid ont-
wikkeld. Ongemerkt, zonder dat men het juiste tijdpunt daarvoor
kan aangeven, begint de kleine weldra ook te spreken. Onvolkomen,
onzeker, dat is natuurlijk; verschillende uiterlijke en innerlijke voor-
waarden moeten nog verwezenlijkt worden, eer zijn tateren een begin
der spreektaal kan zijn. De verschillende deelen, die bij het vormen
van spraakgeluiden moeten medewerken, zijn tot meerdere ontwik-
keling gekomen en door onderscheidene bewegingen geoefend; daar-
mede heeft de natuur de uiterlijke voorwaarden vervuld, die tot
spreken noodig zijn.
Tot de innerlijke behoort in de eerste plaats het vormen van iioor-
steUingen. Hebben zich eerst enkele voorstellingen losgemaakt van
den verwarden achtergrond, waarop de omringende wereld zich voor
het kind vertoont; hebben enkele daarvan eene bepaalde gestalte
verworven, zijn blijvende en telkens wederkeerende bekende indruk-
ken geworden: dan heeft er al spoedig eene innige verbinding plaats
tusschende voorstellingen en het spraakgeluid, waardoor zij telkens
voor hem wordt aangeduid. Bij het voorwerp, bij de zaak, voegt zich
de naam, en beide smelten weldra zoo innig samen, dat de naam