Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
genaam en gemakkelijk te maken, om hunne schreden op het on-
bekende gebied te leiden en daardoor een doelmatigen voortgang
der oefeningen voortebereiden?
Daar treden die kleinen schuchter en verlegen of onbevangen
en open, altijd in hooggespannen, misschien v\rel overspannen ver-
wachting, het schoolvertrek binnen, 't Is hun reeds vooraf levendig
afgeschilderd, wat daarin omgaat en wat hun te wachten staat,
in liefelijke en vriendelijke of in donkere en afschrikkende beelden,
naarmate de geest, die in 't huisgezin heerscht, van een zachtlei-
denden en opvoedenden of van een barschen en tuchtigenden aard was.
De uiteenloopende verwachtingen stralen duidelijk uit het oprechte
en helder starende kinderoog. Zal 'tgeen ze in de nieuwe omgeving
opmerken en ondervinden aan hunne verwachting beantwoorden?
En de onderwijzer, — wat zal hij met de nieuwe leerlingen
aanvangen, met het kuddeken, dat hij zijne aanvangsklasse noemt?
Wel, lezen leeren, zegt menigeen en laat het zeker -bij 'tzeggen
niet blijven, maai' houdt de belangstellende kleinen weldra bezig, —
altijd na eene korte, vriendelijke en vertrouwen wekkende inleiding, —
met de voor de kinderen vreemdsoortige hyroglyphen, die hij letters
of klanken noemt. Zeker een stoute sprong voor 't eenvoudige kind,
dat pas aan 't vroolijke spel en 't rijke natuurleven is onttrokken.
Zal het dien sprong kunnen doen? Zal het begrijpen, wat die
zonderlinge teekens hem moeten voorstellen; — zullen het doode
figuren voor hem blijven, of gaat de taal, de uitdrukking zijner
wordende gedachte, voor hem een nieuwen vorm, eene bezielde
gestalte aannemen ? Zoo ergens, dan is hier eene gepaste voorbereiding
noodig, wanneer de nieuwe levenstaak eene geleidelijk voortgaande
schrede en geen halsbrekende sprong voor de kleinen zal worden.
Voorzeker hangen de aard en de omvang van die voorbereiding
grootendeels af van de mate der ontwikkeling, die de kleinen reeds
door omgang, terechtwijzing en oefening in 't huiselijk leven ver-