Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EERSTE TRAP VAN HET LEESONDERWIJS.
EERSTE AFDEELING.
beginselen van den leeeganq.
§ 1. De Aanvangsklasse.
't Is een eigenaardig leven, eene bekoorlijke wereld, die aanvangs-
klasse in eene lagere school. Zij is het voor ieder, die 't kinderleven
verstaat en er vreugde in vindt. "Wie zou dat ook niet? Zij is
't voor den onderwijzer vooral, indien althans de gewoonte zijne
belangstellende opmerkingsgave niet afgesleten, en hij den echten
kinderzin in een kinderlievend hart heeft bewaard. En mocht hem
nu en dan de frissche lentegeur van 't ontwakende geestelijk leven
kunnen omwasemen, zonder dat hem 't hart ervan opengaat, ge-
durig vertoont zich dat kinderleven toch weder in nieuwe gestalten,
wanneer op gezette tijden des jaars die klasse wordt vernieuwd, en
het stoute van do eerste schrede in 't openbare leven zoo duidelijk
in 'toog valt.
"Welk onderwijzer zou er geen v^ugde in vinden, om die klasse
met belangstelling gade te slaan, om die kleinen met warme gene-
genheid te omringen. "Waarom zou hij niet al zijne vindingskracht
inspannen, om hun den grooten stap van 't huis in de school aau-
BOUMAN, Aansch. Leesleeiiv. 3e druk. 1