Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
bij WOLTERS; terwijl zieh later bij deze werkjes even geleidelijk
aansluiten : goeverneuk , Uit de Kinderwereld , te Leiden bij d. n.
van goor; w. j. wendel, Kiuderschat, te Groningen bij noobd-
hoff en smit, en k. hofkamp, Klokjes, te Groningen bij wolters
uitgegeven.
Wij geven die opgave hier als bloote aanwijzing, zonder daardoor
te kort te doen aan de waarde van andere leesboekjes, even doel-
matig, maar die ons minder bekend geworden zijn.
Eene rijke en zeer doelmatige keuze voor geheugenoefening en
zang vindt men in de Kindergedichten en Kinderliederen van Dr.
hei.1E; in de werkjes van goeverneur: Fabelen en Gedichten, Hoe
langer hoe liever, Vertelseltjes bij moeders schoot. Hel laatste boekje,
alle uitgegeven bij h. surinoar te Leeuwarden; in: Laatste Sint-
Nicolaas, Nieuwe fabelen en versjes. Prettige deufUjes en liedjes. Nieuw
Fabel- en versjesboek met plaatjes van denzelfden verdienstelijken Kinder-
dichter; in de Zingende Kinderwereld, vier twaalftallen, vooral: de
Zingende kinderwereld voor huis en school, van goeverneur en worp ,
alle uitgegeven bij j. b. wolters te Groningen. Lieve versjes leverden
ook: A. BRONTSEMA VAN EiKEMA, Mijn eerstc boekje en Mijn tweede boekje;
w. reinkikgh, ƒ« huis en hof, beide uitgegeven bij j. b. wolters.
Ook in verschillende leesboekjes en kinderwerkjes wordt overigens
veel bruikbaars en schoons gevonden. Wij hebben de vrijheid ge-
nomen , om bij de practische behandeling der verschillende platen
enkele dier versjes op te geven, teneinde het gebruik van deze en
andere werkjes bij de aanvangsklasse der lagere school aan te moedi-
gen. Die keus kon veel ruimer zijn; er is voorraad genoeg. Daar
bij de aanvangsklasse zoowel verscheidenheid als afwisseling wen-
schelyk is, zal de Onderwijzer in de door ons gegevene voorbeel-
den voldoende aanleiding vinden, om zelf op doelmatige wijze te
kiezen.
De ervaring heeft ons geleerd, dat eene geregelde toepassing van
\