Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
sr '
II..
n

124
fr
worden aangewezen. Het gewennen aan eene goede voordracht
van 'tgeen gelezen wordt is daarom reeds bij de eerste oefeningen
een vereischte.
Bij de voortzetting der leesoefening is 't voortaan niet alleen de
opvolging in moeilijkheid der woordvormen, maar ook vooral de inhoud
van 'tgeen gelezen wordt, de leesstof, die tot de keuze van de oefening
moet leiden. Er zijn in verschillende provinciën van ons vaderland zeer
onderscheidene stellen leesboekjes voor eerstbeginnenden in gebruik.
De voorraad is zeker groot genoeg. Hier eene bepaalde keus daaruit
voor te stellen is niet noodig. Onze oefeningen maken geen van die
boekjes overbodig; zij geven alleen, wat in vele ervan wordt over
't hoofd gezien of slechts ter loops en oppervlakkig behandeld. Wij
beoogden alleen den eersten en moeilijksten trap van 't leesonderwijs
voor de kleinen genaakbaar en ontwikkelend te maken. Ieder on-
derwijzer zal wel kunnen beoordeelen, met welk stukje der door
hem gebruikte leesboekjes hij het onderwijs zijner klasse 't best
kan vervolgen, waarbij hij zich zeker in de eerste plaats door den
inhoud zal laten leiden.
Eeeds dadelijk kan men zonder eenig bezwaar overgaan tot de
zoo doelmatig samengestelde reeks leesboeken voor het klassikaal
onderwijs, door l. leopold bewerkt en bij j. b. wolters te
Groningen uitgegeven, die als eene voortzetting van onze leerwijze
zijn te beschouwen. Op het Vijfde Leesboelije met plaatjes kunnen
onmiddellijk Damvdroppels, Siieeiiivvloliheti en Mosivosjes volgen.
Waar het noodig of nuttig werd geacht nog enkele schakels in te
lasschen, tot het vormen van een geleidelijken overgang, zagen wij
met gunstig gevolg gebruik maken van: Hel derde en vierde beekje
door k. de jong, uitgegeven te Leeuwarden bij sükingae ; het 5'' en
6« stukje van: Korte leeslesjes voor de laagste klasse door-e-j-cojsradi,
te Dedim bij j. selders; Onslniis, door l. bouwman, te Groningen h\j
scnoltens; Vlinders voor 'tjonge volkje, door h. w. dijken , te Groningen