Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
Wanneer dus de leerlingen de reeks der oefeningen, die deze
Handleiding aan de hand geeft, volledig hebben doorgewerkt, dan
zijn zij daarmede de grootste moeilijkheden van het aanvankelijk
lezen-leeren te boven gekomen. Er zijn enkele bezwaren, die nog
even dienen vermeld te worden.
Vooreerst betreft dat het leeren kennen van de hoofdletters.
Wanneer de leerlingen eenige oefening verkrijgen in 't onderscheiden
van enkele letterteekens en vooral van eenvoudige woordvormen,
zal het geen zwarigheid geven, wanneer hun ook enkele hoofdlet-
ters worden voorgesteld. Vooreerst komen daartoe in aanmerking
de hoofdletters, wier vorm weinig of niet van die der gewone let-
ters verschilt, vervolgens de hoofdletters, die zeer dikwijls voor-
komen , omdat het eerste woord van den zin gewoonlijk ermede begint.
Zoodra de leerlingen genaderd zijn tot de oefeningen der derde
afdeeling, hebben zij reeds zooveel vaardigheid opgedaan in 't her-
kennen van de eenvoudigste woordvormen, dat het geen zwarigheid
zal geven, om hun tevens met de beteekenis bekend te maken
ook van die hoofdletters, wier vorm aanmerkelijk van de gewone
verschilt. Gewoonlijk is eene herhaalde nauwkeurige aanwijzing ook
van het doel, waarmede de hoofdletter wordt gebruikt, voldoende,
om den leerling met den afwijkenden lettervorm bekend te maken. De
oefeningen, daartoe noodig, kunnen allicht in overeenstemming met
de behoeften der leerlingen gekozen worden. Wij hebben het daarom
minder noodig geacht opzettelijke oefeningen ervoor optegeven, de
keus en de leiding daarvan aan den onderwijzer overlatende. Daarom
zijn reeds zeer spoedig in de leesoefeningen van het eerste Leesboekje
de hoofdletters opgenomen. Dat schijnt voldoende om den onderwijzer
op deze zaak opmerkzaam te maken, indien hij ze ook tot dus verre
mocht hebben voorbij gezien.
Een tweede bezwaar voor de kleine leerlingen ligt in 't onder-
kennen van de sylbenscheidiiiy der meerlettergrepige woorden, eu