Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
nadat de derde groep, n®. 10 — 12, is doorgewerkt, met de daarbij
behoorende lessen tot herhaling, krijgt de klasse het Derde Leesboekje
in handen. Het Vierde Leesboekje bevat leesoefeningen, waarbij de
tweeklanken worden gebruikt. Het kan dus eerst gelezen worden,
nadat de beide groepen van tweeklanken , die onze moedertaal bevat,
door de kinderen zijn aangeleerd. Daarop volgt dan het Vijfde hees-
hoekje, dat als overgang en voorbereiding tot verdere leesoefening
uit ieder ander boek kan worden aangemerkt. Deze boekjes bevatten
zooveel mogelijk alle stof, die uit de aangeleerde spraakelementen
kan worden samengevoegd in veel ruimeren omvang en meer samen-
hangenden vorm, dan in de Handleiding kon worden opgenomen.
De leesboekjes vullen dus de Handleiding aan. De laatste geeft
alleen de leesoefeningen op het zwarte hord, de eerste leeren het
kind een leesboek lezen en verstaan.
't Schijnt misschien overbodig, dat alles hier uitvoerig toe te
lichten; toch acht ik het niet onnoodig. De ervaring heeft mij
geleerd, dat men soms, misschien uit onvolledige bekendheid raet
het plan dier werkjes, de aanvankelijke leesoefeningen volgens deze
Leerwijze raet de Leesboekjes begint, en de Platen, met de daarbij
behoorende oefeningen, of slechts ter loops behandelt, of zelfs
geheel voorbijziet. Dat is natuurlijk eene miskenning van het
beginsel dezer Leerwijze, die den leerlingen alleen een leesboek
wil in handen geven, wanneer zij genoegzaam zijn voorbereid om
erin te lezen, en zich krachtig wenscht te verzetten tegen het
spellende samenstellen van de in 't boek gedrukte woorden. In dat
boek zal gelezen, dat is, de in taalvormen uitgedrukte gedachte zal
worden opgevat en verstaan. Zoolang de leerling de oefening daartoe
noodig nog niet bezit, mag het leesboek verre van hem blijven,
opdat zijne leeskunst niet worde een gedachteloos opnemen van
woorden , een uitspreken van spraakklanken, zonder dat hij bepaalde
en duidelijke voorstellingen en gedachten eraan leert verbinden.