Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
5'i
Streng genomen, kunnen alle oefeningen, die tot dezen eersten
trap van het leesonderwijs behooren, naar aanwijzing dezer Hand-
leiding uitgevoerd worden zonder andere hulpmiddelen dan de
lioaalf platen en het schoolbord. De leesoefeningen worden dan
door den onderwijzer, al sprekende met de klasse, op het bord
geschreven, bij afwisseling zoowel in schrijf- als in drukletters;
het geschrevene wordt daarbij dadelijk gelezen, besproken en toe-
gelicht.
Voortaan zullen echter de leesoefeningen der klasse den gang
volgen van 't een of ander leesboek, dat de onderwijzer voor 't be-
reiken van zijn doel het nuttigst keurt. Daartoe heeft het gebruik
van de drie eerste Leesboekjes den leerling voorbereid, die zich,
ieder afzonderlijk, achtereenvolgens aansluiten bij de drie groepen,
waarin de platen voor het aanschouwelijk leesonderwijs zijn ge-
scheiden. ,
De bedoeling onzer Leerwijze is dese, dat na afloop van de
behandeling der vier eerste platen, met de daarbij behoorende
oefeningen tot herltaling van 't geleerde, volgens het voorbeeld dezer
Handleiding, aan de klasse wordt in handen gegeven: het Eerste
Leesboekje met plaatjes, door den Boekhandel van j. b. woltees te
Groningen uitgegeven. Alle oefeningen, die daarin voorkomen, zijn
den kinderen door de oefeningen aan het schoolbord reeds bekend,
alleen de vorm ervan is nieuw. Zij zullen dus nu gemakkelijk naar
de gedrukte lettertypen, tiit eeu boek leeren lezen. .
De klassikale oefeningen aan het bord kunnen inmiddels beginnen
en regelmatig voortgaan met de tweede groep der platen , n®. 5 — 9,
terwijl de leesoefeningen uit hel boek, die bij afwisseling met de
klasse worden gehouden, zich nog altijd tot het Eerste Leesboekje
bepalen. Eerst als de oefeningen van die tweede groep der platen,
met de daarbij behoorende herhalingsles, zijn doorgewerkt, gaat de
leesoefening uil het boek over tot het Tweede Leesboekje; en zoo,