Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
bevat, waarin de twecldanken voorkomen, niet in geregelde volg-
orde, maar met afwisseling en verscheidenheid. Dat diene om den
leerling nu reeds aan eene vrije opvatting van de leesstof te ge-
wennen en het voorkomen van eene opzettelijke oefening eraan
te ontnemen. Met het vierde en het vijfde leesboekje zet de
leerling dan ook de eerste schrede op het gebied van het eigenlijke
zelfstandige lezen, dat zich voortaan meer met den inhoud dan met
den vorm, meer met de gedachte dan met de letterverbinding bezig
houdt, en alleen aan de laatste opzettelijk de aandacht wijdt in
zoover het noodig is voor ieder woord eene bepaalde spelling te
leeren volgen.
§ 18. Voortzetting van hel onderwijs.
\
Wanneer de leerlingen, volgens de leiding der aanschouwings-
oefeningen , waartoe onze twaalf platen aanleiding geven, tot hier ge-
vorderd zijn, dan kennen ze alle spraakgeluiden hunner moedertaal
en weten, door welke teekens die worden voorgesteld. Zij hebben
tevens eene aanmerkelijke oefenin^^ verworven in 't opvatten van
de eenvoudigste letterverbindingen als woorden, waaraan eene be-
paalde beteekenis wordt gehecht. De kring hunner denkbeelden is
daarbij belangrijk uitgebreid en hun woordenschat bevestigd en ver-
meerderd.
De leerlingen hebben dus met het beklimmen van dezen eersten
trap de belangrijkste en meest moeilijke schreden op den vreg van
't leesonderwijs afgelegd. De volgende schreden kunnen hun weinig
moeilijkheden meer opleveren, wanneer de oefeningen slechts ge-
leidelijk opklimmen. Er volgt niet anders dan eene gedurig her-
haalde oefening in 't opvatten van verschillende letterverbindingen
tot telkens meer samengestelde woorden. Dat is het doel der lees-
oefeningen, die nu moeten volgen.