Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
Leesoefening. 1. I)i' meid mail een doek. De boer zaait hel
kool-zaad. Wie maait met de. zeis? Wie hooit hel hooi? De koe loeit
in de wei. Hel schaap blaat, de os loeit.
2. Een zeil op de schtiit. De man roeit naar het schip. Hij zal op
reis gaan. Roei weer naar den wal. Waai niet om. Het waait en het
dooit. Wuif met den doek. De visch in den kuil. Het dooit. Hel ijs
dooit licht.
3. Ik lieg nooit. Hij gooit naar mij. Schei uit, gij doel mij zeer.
Ik hrh pijn in den buik, ik heb buik-pijn. Zeg het nooit. Paai mij nooit.
Ik ruik een roos. Ik zie een duif met een kuif. He nieid gaat met de
geit. Het bier is in de kuip.
4. Ik woon in een mooi huis. Door de deur gaan wij er in. Mijn
huis is ruim. Mijn zus zit voor het raam. Zij ziet door de ruit. De
deur is toe. Hoe kom ik er in ? Bel aan, kom binnen, neig en buig.
5. Hij het huis is de tuin. Een haag om den tuin. Een peer aan
den boom. Een tor op de roos. Een sijs in de heg. Wat ziet gij in den
tuin? De kool, de raap, een boom, het pad, de heg, het moes, een
boon, een schop, een rnusch op den muur. Om den tuin is een muur.
Ik loop op hel pad. Ik ken dim boom. Dat is een eik, een beuk. De
mol in het gat. De kat zit op den loer. Poes in den boom. Wat was
daar ? Een musch op den tak. Voor poes is geen boom te hoog.
Voor 't onderscheiden van de tweede groep der tweeklanken is
't genoeg, dat de kinderen leeren, om het ktterteeken u in deze
samenstellingen als vertegenwoordiger van 't geluid oe op te vatten.
Hebben ze dat opgemerkt, dan leveren de samenstellingen: a-ii =
an (aan), ee - n = eeu, ie - u = ieu en o - u = ou verder geen be-
zwaar meer op. Door de voorafgegane oefeningen hebben de leer-
lingen reeds eene genoegzame vaardigheid verworven, om deze sa-
menvoegingen als een geheel te kunnen overzien en opvatten.
Verduidelijking van het geluid door 't voor- eu naspreken van