Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
115
gaan te zaam. Ik kom met mijn zus. De bok moei voor de kar. Daar
gaan zij heen. Zij gaan naar hun va en moe.
4. Hoor naar raad. Neen, neem geen mes. Het mes snijdt. Met
het mes kan ik mij zeer doen. Geef mij dat mes. Goed zoo, pas maar
op. Leg hel mes neer. Daar is het al zoo. Dat doet zeer. Doe er een
doek om.
5. Ik haal een boek en lees, les voor les. Hoor naar mij. Lees veel
en hoor veel. Hoor tiaar raad. Lees net van pas. Eet met maat. De el
is een maat. De kop is een maat, de mud ook. Men meet ook met den
kop en de kan. Loop op de maat. Gaat pas voor pas. Ik ben moe. Ik
moet naar bed. Daar lig ik al op een oor.
6. Tijs was ziek. Weet gij wel waar-otn!' Hij at te veel koek. Wie
te veel eet, moet wel ziek zijn. Hij nam ook te veel bier. Hel was dun
bier en zeer zoel. Het bier urn in het vat. Hij nam bier uit het vat
en deed het in de kan. Wijn is ook in een val. Een vat voor bier heet
een bier-vat. Een vat voor wijn noem ik een wijn-val. Wat is er in
een put!' Wat is er in een kan. Wat is wel in een vat.'' Het vat ix
hol en wijd. Hel vat is ook vol. De put is diep.
Het Leesboekje.
"Wanneer door deze oefeningen de leerling voldoende vaardigheid
heeft verkregen om van het bord te lezen de verschillende woord-
vormen, waarvan de letterteekens hem bekend zijn, dan wordt
ham het Derde Leesboekje in handen gegeven. Het lezen uit
het boekje is de laatste in de reeks der oefeningen,' die naar aan-
leiding van iedere plaat afzonderlijk worden gehouden. Aan hot
einde daarvan besluit dan ook het herlezen en bespreken van het
Derde leesboekje die reeks, terwijl de leerlingen met andere voor-
bereidende oefeningen reeds tot de volgende afdeeling zijn overge-
gaan. De wijze van behandeling behoeft hier niet in bijzonderheden
te worden aangewezen.
8*