Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
J.l 'imJ
99B
112
kindertjes, liier is uwe moeder, die u wat lekkers meebrengt.
Maar de kleine geitjes zagen door het gaatje van de deurklink den
zwarten, ruigen poot van den wolf en zeiden: „wij doen niet
open, wij zien wel aan uwe zwarte pooten, dat gij de wolf zijt."
Toen liep de wolf weg, sloop in den stal, stak zijne pooten in
't meelvat en strooide ook meel over zijn ruig vel, tot dat hij
geheel wit was. Zoo ging hij weder naar de deur van den geiten-
stal, klopte aan en zeide met eene zachte, vriendelijke stem: „doet
open, lieve kindertjes, moeder is weder terug en brengt u wat
lekkers mede." De geitjes wisten niet, wat zij er van denken
zouden. Zij riepen daarom: „laat ons eerst uwen poot zien, opdat
wij weten, of gij onze moeder werkelijk zijt." De wolf strekte nu
zijne pooten uit voor de reet onder de deur, eu toen de geitjes
zagen, dat ze wit waren, meenden ze hunne moeder te zien en
deden open. Maar wie er binnen kwam, was de wolf Verschrikt
sprongen de arme kleinen achteruit eu wilden zich verbergen. De
een kroop onder de tafel, een ander onder den stoel, in de kast,
achter het turfvat, waar hij zich maar verbergen kon. Maar de wolf
vond ze spoedig en at ze op. Toen nu de moeder 't huis kwam,
vond zij hare kindertjes door den wolf opgegeten, één was er maar
overgebleven, die haar kon vertellen, hoe 't met de andere kindertjes
gegaan was. Dat geitje was in een hoekje van de spinde gekropen,
en daar had de wolf het niet gevonden.
VI. Om van builen Ie leeren.
Des morgens vroefr, des morgens vroeg,
Al lig ik warm nog in mijn bed.
Dan weet ik. dat mijn Moederlief
De deur en vensters openzet.