Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
N
/
110
soramigo sloten worden met eeiio /•■;■»/,■ opengedraaid. Aan de schoolileui-
is eene Mink; deze wordt met dengesloten. Aan de kamerdeur
is een slot; het wordt met de kruk geopend. Aan de huisdeur is
een slot; het wordt met den sleutel gesloten. Aan sommige dingen
is een hanqsJot. "Welke dingen worden met een hangslot gesloten ? —
Welke deur is op onze plaat afgebeeld? Wijst mij het kozijn, den
onderdrempel, den bovendrempel, de stijlen; ook den kamerwand, den
vloer. Welke deelen kent gij nu van de deur? Wijst al die deelen
eens aan. Welke deuren ziet gij in deze school ? Welke deuren
kent gij aan uw huis ? Wie de huisdeur wenscht binnen te treden,
moet eerst aanbellen of kloppen, opdat zij opengedaan worde. Wie
de kamer wil binnentreden, klopt eerst aan en wordt dan binnen
gelaten, 't Is onbeleefd, eene kamer onverwacht binnen te treden.
II. Spreekoefening. De deur is een deel van het huis. De woning
wordt des avonds gesloten. De deur dezer kamer is gesloten. Waar
is de sleutel van de kastdeur? Waar is het hangslot van den
koffer?
Wie in het huis wil, moet beleefd groeten. Groet gij ook, als
gij in de kamer komt? Moogt gij wel ongevraagd binnen treden?
Wie klopt daar? Treed binnen.
III. Hel Letterteeken. Alleen het samengesteld letterteeken eu is
in het woord deur iets nieuws voor de leerlingen. Op dezen hoofd-
klank wordt dus de aandacht gevestigd, door het woord deur duidelijk
te laten hooren. De letterklank eu wordt in het oor geprent door
het voor- en naspreken van gelijkluidende woorden. Zulke zijn:
scheur, genr, ne^is, beuk, peul; treur niet; beur het op; stemi op
mij; leun niet. De leerlingen worden herinnerd aan de beteekenis
der enkele letterfiguren, die dit teeken samenstellen: e en u; daarna
aan de beteekenis der samenvoeging eu. Wanneer zij die duidelijk