Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
voorbericht.
Om den overgang tot het lezen vit een boek reeds bij de eerste
oefeningen voortebereiden en geleidelijk te maken, voegde ik bij
de theoretische en praktische ontwikkeling der Leerwijze nog het
Leesboekje met plaatjes, dat zich in i'y/'.sJoA-yps onmiddellijk bij de
oefeningen der Handleiding aansluit en als een belangrijk deel dezer
Leerwijze, echter niet als de hoofdzaak ervan is te beschouwen. Die
leesboekjes zijn ook vereenigd verkrijgbaar gesteld onder den titel van
Het gulden kinderboek. Ze zijn in dien vorm misschien meer
geschikt voor herhaling van de leesoefening der kinderen in het huis-
gezin of bij hoofdelijk onderwijs. Die boekjes kunnen onmiddellijk
gevolgd worden door de zoo doelmatig bewerkte leesboekjes van
L. Leopold: Dauwdroppels, Sneeuwvlokken en Mosrnosjes, die als eene
voortzetting van deze Leerwijze zijn aantemerken.
De Uitgever heeft thans deze Handleiding ook afzonderlijk ver-
krijgbaar gesteld. Daardoor zal zij door jeugdige Onderwijzers ge-
bruikt kunnen worden, om eene uitvoerige methodische studie te
maken van een der belangrijkste leervakken bij lagere onderwijs.
Zulk een praktisch-methodische oefening kan ook voor de beoordeeling
der methode, bij andere leervakken gevolgd, goede vruchten dragen
en gedijt voorzeker ten voordeele van het ontwikkelend onderwijs.
Dat is het vooral, wat onze Leerwijze reeds in de Aanvangsklasse
der lagere school beoogt.
Amsterdam, Juli 1876.
n. BOUM.ViN.