Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page


105
oor. Waartoe dient liet? De wieg is langrond. Soms wordt een kleed
over de kap van de wieg geslagen. Waartoe dient dat ? Wat legt men
in de wieg? Eene pduw, kussens, een dekentje; daarover het wiefie-
kleed. Het kindje slaapt in de wieg. Waar slaapt gij? Waar slapen
uwe broertjes en zusjes? De wieg is eene slaapplaats; het bed, het
ledekant is ook eene slaapplaats. — Waarom slaapt het kleine kindje
niet op het bed? — Waar staat de wieg? De wieg kan schommelen.
Wiegt gij soms uw zusje? Als men het kindje zachtkens wiegt, is
het weldra in slaap. Het lieve kind ligt vaak stil in de wieg te
spelen en lacht, als het kleed wordt opgeslagen. — Welke dingen
kunnen nog meer schommelen ? Ik zie wel eens kinderen schommelen
op de kettingen voor mijn huis. Dat is gevaarlijk. Zij kunnen licht
vallen en zich zeer doen. — Dit kindje slaapt in eene eenvoudige
wieg. In eene eenvoudige kan een kind even gerust slapen als in
eene sierlijke wieg — De wieg is van teenen gevlochten. Wie maakt
de wieg ? Wat maakt de korvenmaker nog meer ? — Andere wiegen
zijn van hout, ook van ijzer gemaakt. Als moeder het kindje wiegt,
zingt zij daarbij een aardig wiegeliedje. Wilt gij ook zulk een liedje
leeren? Wie kent reeds een wiegeliedje?
II. Spreekoefening. Het lieve kindje slaapt in de wieg. Mijn zusje
sliep, toen ik uit de school kwam. Haar broertje heeft rustig ge-
slapen. Het zoete kindje zal spoedig slapen.
Ik wiegde mijn zusje gisteren. Ik heb haar reeds dikwijls gewiegd.
Ik zong een wiegeliedje er bij. Moeder heeft een mooi wiegeliedje
gezongen. De wieg schommelt heen en weder. Het schommelen doet
het kind inslapen. Het bootje wiegelt op het water.
III. Hel Lftlerleeken. Wat is de hoofdklank in het woord wieg?
Laat dat geluid afzonderlijk hooren: ie. Wij hooren dien letterklank
ook in andere woorden: brief, dief, bier, zie, niet, vier, hier, lied;
i