Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
YIII. Sc/irijfoL'feninyen. De letters s en ch worden als schrijfoefe-
ning gebruikt.
§ 13. plaat nO. 8.
KORF.
Letterklanken: o, f.
I. Aaitsclioutvingsoefening. Wij hebben deze plaat reeds vroeger
beschouwd. Kent gij nog de voorwerpen, die erop voorkomen ?
Waarin wordt de visch ten verkoop rondgedragen ? Daar staan twee
vischkorveti afgebeeld, wij willen ze eens van nabjj bekijken. Een
korf is een voorwerp, dat dikwijls gebruikt wordt. Hier heb ik een
aardig korfje voor u meêgebracht; wij willen het eens bezien. Een
korf is van dunne takjes gevlochten. De korf of matul wordt door
den korvenmakcr of mandenmaker vervaardigd. Hij maakt zijne korven
van dunne, buigzame takjes. De twijgen van den wilgenboom zijn
daarvoor zeer geschikt. Zij worden eerst in het water gelegd. Daardoor
wordt de bast week en gemakkelijk van het takje losgemaakt. De
afgeschilde takjes worden daarna gedroogd en dan tot korven en
manden van verschillende soort saamgevlochten. Wat doet men in
dit korfje? Wat is een bloemkorfje? Uwe moeder heeft een aardig
werkmandje, waarin zij haar naaigereedschap bewaart. De vischvrouw
draagt hare visclikorven aan het juk. De turf wordt ook in korven
gedragen. Hoe heet zulk een korf? — Aan dit korfje zijn twee
ooren; men kan het daaraan dragen. Dit korfje heeft een breeden,
omgeslagen rand. Het onderste gedeelte heet de voel. De vruchten
worden sorhs in een korfje op tafel gezet. Dat is een fruilmandje. —