Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
II. Sin-eclioefeningen. liet schip drijft op het water. De raast staat
op het schip. Het zeil hangt aan den mast. Het roer hangt achter
het schip. Het bootje drijft naast het schip. Het paard trekt aan de
lijn. De wind drijft het schip over het water. De lading is in het
schip. Het water spoelt tegen dén boeg. De schipper zeilt naar verre
landen.
De mast van het schip is hoog. De kracht van den wind stuwt
het schip voort De reis des schippers is voorspoedig. De vrouw des
scliippers staat aan het roer. Het kind der vrouw slaapt op haren
arm. De zeilen der schepen vangen veel wind.
De schipper heeft eene verre reis gedaan. Dat schip heeft eene
rijke lading overgebracht. Eeu schipper is dikwijls in vreemde landen
geweest. Waar is het schip, dat naar Amsterdam vaart ? Wie is de
schipper, wien dit schip toebehoort ? Waar is het paard, dat het
schip zal trekken? Wijst mij het schip, dat eene lading turf moet
halen? De vrouw, die aan het roer staat, heeft een kind op den
arm. De man, die het zeil ophaalt, is de knecht des schippers.
III. liet Letterteeken. Nu willen wij de letterklanken, die in het
woord schip voorkomen, leeren onderscheiden. Spreekt eens duidelijk
uit het woord schip. Welken letterklank hoort gij het duidelijkst in
dat woord ? — i. — Gij hebt dat geluid meer gehoord; in welken
naam? — In het woord visch. Gij kent dus ook het letterteeken;
hioi- staat het: i; spreekt het uit. — Welken letterklank hoort gij
aan 't einde van het woord ? Gij kent het reeds; ik zal u het letter-
teeken voorschrijven. Ziet hier: p; hoe heet het? — Hoe luidt het
begin van "t woord schip? Dat is een samengesteld geluid. Wij
hooren deze twee klanken: s, h. Voor het eerste spraakgeluid hebt
gij reeds een letterteeken leeren kennen; hoo heet het ? — s. —
De tweede letterklank klinkt ch. Gij hoort dien klank in de woorden: ik
lach] ik poch] hij snijdt zich. Het letterteeken bestaat uit de samen-
BorMAN, Aansch. Lecslterw. 3e dnik. 7