Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
voorbericht.
ix
uitvoerigheid en verscheidenheid in acht genomen De leesoefeningen
zelve bereiden voor tot het gebruik van ieder wel geordend stel lees-
boekjes, waarin doorgaans de wijze, waarop de leerlingen met de
letterteekens worden bekend gemaakt, niet bepaald is aangewezen. In
die leemte meen ik door 't gebruik dezer Platen te voorzien en daardoor
iets nuttigs en bruikbaars te leveren voor het onderricht eener school-
klasse, waarbij eigenlijk de grond voor alle volgend onderwijs moet
worden gelegd, 't Is mijn hartelijke wensch , dat zoowel die Platen
als deze Handleiding mogen dienen om aan 't onderwijs dier aan-
vangsklasse een nieuw en frisch leven te geven en ze te maken
tot eene voorschool voor verdere ontwikkeling en oefening.
De herhaalde herdruk van deze Handleiding met de daarbij be-
hoorende Platen is een aangenaam bewijs, dat de Leerwijze erin
ontwikkeld doelmatig bevonden en meer algemeen wordt toegepast.
Het praktisch gedeelte is grootendeels onveranderd gebleven. De
Platen geven thans echter voorwerpen in grooteren, op een afstand
goed in 't oog vallenden vorm , waardoor ze voor talrijke schoolklassen
des te bruikbaarder zijn. Één ervan is weggelaten, omdat de oefe-
ningen , daarbij behoorende, even goed aan eene der andere Platen
zijn vast te knoopen; zoo is het getal platen nu twaalf.
In het beschouwend gedeelte is het eigenaardige dezer Leerwijze
en hare verhouding tot andere leesleerwijzen meer uitvoerig aange-
wezen. Ook het antwoord op de mij dikwijls voorgelegde vraag:
hoe moet het ondeiwijs worden voortgezet? is toegelicht door het
aanwijzen van eenige algemeen gebruikte leesboekjes, die zich
gereedelijk bij deze Leerwijze aansluiten.