Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
de har. De boir reed door hel hek. Hij kan er door. Ik rijd mei hem
op de kar. Ik kom van hel heem. Zijn zoon gaat ook mee. Zijn zoon
zat bij hel vuur. Hij gaat mar den bok. Hij is in het hok. In het hok
is ook een big. Ik reed met mijn bok. De man en zijn zoon gaan naar bed.
11. Een boom is hoog. Aan den boom zijn tak-ken. De boom is dik.
De haag is zeer dik. De vos is loos. Een aal is dun. De big is vet. De
os is boos. De bok is dom. Is de vos ook dom? Mijn oog doet zeer. Ik
heb pijn in het oog. Zijn oor is rood. Ik hoor met hel oor. Dit is mijn
kin. Door de keel gaat veel. Door de keel naar de maag.
12. De os met hel juk op den nek. Zijn poot is dik. De os is mak.
Jan is dom. Zijt gij ook dom? Zet de pet op. Kom bij mij. Ga heen.
Een leen aan den voet. Hoe veel? Hel vuur is heet. Kom bij hel vuur. De
zak is vol. Vtd den zak. Doe den doek in de doos. Doe de doos toe. Hij moet
naar bed. De kam door het haar. De haar-kam. Zoo gaat het goed. Goed zoo!
Het Leesboekje.
Wanneer de kleine lezer tot zoover is gevorderd, heeft hij reeds
eene belangrijke vaardigheid in het lezen verworven. Nu komt het
Tweede leesboekje aan de beurt, ten einde tot algemeene her-
haling van de verschillende oefeningen te strekken. Dat leesboekje
kan op verschillende wijzen worden gebruikt.
Het is niet noodig met het leesboek te wachten, tot al de oefeningen
van deze afdeeling zijn afgeloopen. Na de oefeningen bij eene der platen
aan het schoolbord kan men het boekje nemen en laten lezen, wat daar
naar aanleiding van de letters, door de ontleding van het woord aan-
geleerd, wordt gegeven. Zoo wordt de leesoefening ongemerkt van het
bord naar het boek overgebracht. De oefening bij het schoolbord moet
den leerling tevens bekend gemaakt hebben met den vorm en het ge-
bruik van de hoofdletters, zoodat het lezen daarvan hem geen bezwaar
meer oplevert. In de leeslesjes wordt daarom ook geregeld van de
hoofdletters gebruik gemaakt.