Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
hadden ze zich weder met elkander verzoend; met een paar hamer-
slagen waren ze weder even vast vereenigd geweest als vroeger.
Maar geen wilde den ander een goed woord geven; zoo bleven ze
koppig tegen elkander en bleven liggen. Toen dat een jaar geduurd
had, kwam de baas en vond eerst de bijl. Hij zeide tot de meid;
gooi mij die verroeste bijl in den oud-ijzerbak, ze is geen cent meer
waard; en dezen ouden steel kunt ge wel in de keuken als brand-
hout gebruiken, hij verrot toch maar. Morgen kunt gij naar den
smid gaan en bestellen mij eene nieuwe blanke bijl met een nieu-
wen, sterken steel. —
Andere vertelling: Verschrikt maken is niet goed, Kleine Kin-
dervr. 8® les; Waarom kindertjes niet met messen en scharen mogen
spelen, Kleine Kindervr. 9" les.
VI. Om van buiten te leeren.
HET MEDELIJDEN.
Wie dat ik immer smart zie dragen,
'k Heb ook gevoel daarvan,
Ik sluit mijn oor niet voor zijn klagen,
Maar help hem, als ik kan.
v. xlphbn.
VII. Zingen: A, E, I, O, U; Zingende Kinderw. no. 25. Nog
een Kinderspel, ld. no. 36.
VIII. Schrijfoefening. Vooreerst de pas aangeleerde lettervormen,
ook in verband met de vroeger geleerde.