Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
III. Het Letterteeken. Hoe heet dit voorwerp? Spreekt nog eens
duidelijk uit: dat is eene byi. "Welken klank hoort gij het duide-
lijkst in dat woord? Laat dat geluid afzonderlijk hooren: ij. "Wij
zullen het afbeelden. Eerst eene korte streep, dan eene lange met
een omhaal; boven iedere streep een stipje; ziet hier: jj. Hoe heet
dat letterteeken? Hoe heet het teeken, als ik de lange streep weg-
laat ? Die letter heet: i. Hoe heet de lange streep met den stip ? —
Spreekt uit: i, j, ij. Hoort woorden, waarin dat geluid voorkomt;
pijn , wijn, trijntje, lijn ; mijn boek; zijn huis; wij leeren; zij lezen;
bijlen zijn scherp; eene lijn is lang; gij leert; hoort naar mij!
"Wij willen den naam van dit voorwerp nog eens weder noemen;
hoort naar den eindklank: bijl. Welk geluid hoort gij het laatst ?
Ziet hier het teeken: L Die letter is lang. Wij hooren dat geluid
ook in andere woorden: kool, meel, baal, stoel, bijl; ik leer; ik lees;
loop heen; leen mij een mes; laat dat staan; wij leeren en lezen.
Noemt nog eens de bijl. Met welk geluid begint het woord?
Knijpt uwe lippen saam en spreekt uit: b. Zoo doet vader, als hij
/■'chtjes den rook uit zijne pijp blaast. Doet hem dat eens na:
b, — b. Blaast zacht: b; blaast nu harder en scherper: p — p.
Gij kent die letter reeds. Hoe heet deze zachte? — b; hoe heet
die scherpe? — p. Ik zal u woorden noemen, waarin dat zachte
geluid gehoord wordt. Geeft wel acht: boer, bank, boek, boor, brood,
beeld, been; ik ben zoet; ik breek mijn been; ik beef van kou; de
bedelaar is arm; de boom is hoog. Noemt nu deze letterteekens: jj,
»7 j — P-
Nu zullen wij beproeven, of gij die letterteekens kunt onthou-
den. Leest nu maar:
Üs, — ÖP, — gij, — hij, — zij, — my, — hU, — el, — al;
ooi, — zool, k ooi; — eel, — heel, d eel, g eel, m eel, ^
keel, zeel; — oei, — poel, koel; el, — bel; ^^ "
aal, — p aal, t aal, z aal, m aal, v aal, k aal, b aal;


li.