Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
golfjes vertelden hun daar ook van het ruime veld, van de breede
trekvaart en van de groote visschen, die erin leven. Die waren wel
niet zoo mooi als de goudvissehen, maar ze hadden het veel ruimer,
want ze konden zwemmen, waar ze maar wilden, en sehuilertje spelen
in 't lange riet, dat langs den oever wast. Dat mochten de jonge
goudvischjes gaarne hooren vertellen. Een van hen zou ook zoo gaarne
eens een kijkje nemen in die ruime wereld, 't Was wel mooi, maar
toch zoo eentonig in den grooten vijver. Zijne moeder waarschuwde
hem altijd, om niet door het sluisje naar buiten te zwemmen. Maar
waarom zou hij 't niet eens wagen naar buiten te kijken? En toen
nu het deurtje eens weder openstond, waagde hij het. 't Viel hem
wel moeilijk tegen den sterken stroom in te zwemmen, maar hij
kwam er toch en keek toen vol vreugde nieuwsgierig in 't rond.
Zulke groote visschen had hij nog nooit gezien. Eén vooral stond
heel stil en keek altijd bedaard voor zich. Het goudvischje waagde
zich al dichter bij hem; hij moest hem eens goed bekijken. Maar
op eens deed de groote en sterke snoek een slag in 't water, schoot
toe en snapte het goudvischje op. Had het 'arme diertje maar naar
de waarschuwing van zijne moeder gehoord!
Andere vertellingen: v. h. bosch, Kleine Kindervr. 35® les: Die
mee wil naar den melkbom- gaan, enz.
VI. Van buiten leeren.
Ik wou wel als een vogeltje
Zoo vliegen en zoo springen
Ik wou wel als een vogeltje
Een vroolijk liedje zingen.
En iedereen vertelde ik graag.
Dat ik zoo vroolijk ben van
opgepast.
En wilt ge weten, hoe dat komt?
Och luistert dan maar even!
Ik heb het best mijn les gekend.
Het best mijn schrift geschreven:
En moeder trok mij op haar schoot
En zoende bei mijn wangen rood.