Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
vin
voorbericht.
waarin de schrijf- en drukletter zoo weinig van elkander verschillen ,
minder doelmatig of noodig zijn, toch is 't zeer nuttig, het leeren
kennen der letterteekens door eenige schrijfoefening te onder-
steunen. ■
Wat de eigenlijke leesoefeningen betreft, meen ik hier ook te
moeten waarschuwen voor het ondoelmatige spellen, waarin de
klankmethode — zij 't ook met hare zachtere geluiden — zoo licht
ontaardt. De bedoeling dezer /m-leerwijze is, dat de leerlingen van
den beginne zullen lezen , door langzame combinatie der spraakge-
luiden , naar aanleiding van de letterteekens, die een woord bevat.
Men haaste zich niet te zeer, om tot eene samenhangende uitspraak
der woordvormen te dringen; de vluggere opvatting daarvan komt
van zelf, als de leerling maar langzaam/ws/. Herhaling en versnelling
bij 't lezen der woorden geeft zoo licht aanleiding tot den speldeini,
waarin ook de oefeningen der klankmethode wel eens zijn ontaard.
Het praktisch gedeelte dezer Handleiding strekt dus alleen om
den onderwijzer een overzicht te geven van de leerstof, die te zijner
beschikking is, geenszins om den gang van zijn onderricht äan
bepaalde vormen te binden. Zoo ergens, dan moeten bij de aan-
vangsklasse het vrije woord van den onderwijzer, de natuurlijke leiding
zijner gedachten, de behoefte van 't oogenblik den gang van 't onderwijs
beheerschen. 't Vasthouden aan eene bepaalde orde zal echter verhoe-
den , dat het te veel afdwaalt of het belangrijkste uit 't oog verliest.
Niet alleen bij de aanvangsklasse der lagere school, maar ook in
Hewaarsrliolen en zelfs voor 't onderwijs van kinderen in den Ihmelijken
liriiig kunnen de Platen, die bij deze Handleiding behooren, tot
aanvangspunt dienen; daarom is ook in de leesoefeningen eenige