Boekgegevens
Titel: Rood wit en blauw: lees-, schrijf- en teekenoefeningen voor school en huis
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1875
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2186
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rood wit en blauw: lees-, schrijf- en teekenoefeningen voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
yoorbericht.
De drie leesboekjes, die ik my voorstel onder
den titel van „Bood Wit en Blauw" in het licht
te geven, kunnen gevoegelijk volgen op de negen
Ns. van Veenendaal's „Leesboekje voor de Laag-
ste Klasse", bij den 'uitgever dezes verschenen.
Naar het voorbeeld, in Engeland en Duitschland
gegeven en daar zeer gunstig opgenomen, heb ik
gemeend ook hier een proef te mogen nemen om stof
voor drie hoofdbezigheden der kleinen, lezen, schrij-
ven en teekenen, in één boekje te vereenigen.
Het jonge volkje in school bezigheid te verschaf-
fen toch is even noodig voor het handhaven der
orde als loenschelijk voor het opwekken van den
leerlust. Bij het geringe hulppersoneel, en ook
daar waar het vrij voldoende is zelfs, kan elke
af deeling niet voortdurend een onderwijzer hebben.
Een grooter of kleiner gedeelte van den schooltijd
is elk kind met stillen arbeid bezig, de grooteren
met taal of rekenwerk, de kleineren met hun les
of een voorbeeld van het bord te copiëeren. Bat
copièeren moet natuurlijk oneindig beter gaan,