Boekgegevens
Titel: Rood wit en blauw: lees-, schrijf- en teekenoefeningen voor school en huis
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1875
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2186
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rood wit en blauw: lees-, schrijf- en teekenoefeningen voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
VllK
10. DIE LUI-AARD.
Een kwik-staart-je had zijn nest ge-maakt in
het gat van een boom. Daar komt een koe-koek
bij hem en vraagt: „Och, Mijn-heer, ik heb
het zoo druk. Ik kan zelf geen nest ma-ken.
Mag ik een ei-tje in uw nest leg-gen ?" —
„O, ja wel," zegt de kwik-staart. „Maar als de jon-
gen iiit-ko-men, moet gij nw ei-gen kind-je voe-
den."— „Dat be-loof ik u/'zegt de koe-koek.
Een paar da-gen daar-na vloog de koe-koek
naar een an-der nest-je en bracht daar ook een
ei-tje in. Zoo deed hij nog bij ver-schei-den an-
de-re vo-gel-tjes. O-ver-al be-loof-de hij dat hij
trouw voor zijn kin-der-tjes zou ko-men zor-gen.
Maar de koe-koek hield geen woord. Het
kwik-staart-je en de an-de-re vo-gel-tjes moes-ten
zijn jon-gen groot bren-gen. Hij keek er niet
eens naar om en vloog den hee-Ien dag maar
voor zijn plei-zier rond. Die lui-aard, daar hij is!