Boekgegevens
Titel: Rood wit en blauw: lees-, schrijf- en teekenoefeningen voor school en huis
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1875
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2186
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rood wit en blauw: lees-, schrijf- en teekenoefeningen voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
5. ELK EEN TURF.
O, het was zoo koud. Het vroor wel een
steen dik. Vrouw Brink zat bij den haard.
Zij ril-de van de kou. AVouw Brink was al
zes-tig jaar. Zij had niets te sto-ken. Zij had
ook geen geld om brand te koo-pen.
„Als ik maar rijk was !" zei Wil-Iem. „Dan
zou ik de ar-me vrouw wel hei-pen. Maar wij
heb-ben zelf niet veel." — „Toch we] één turf-
je/' sprak zijn moe-der. Eu zij nam een turf
van den haard. — „Daar, breng dien aan vrouw
Brink." — Wil-lem nam den turf en ging heen.
In zijn Buurt wa-ren nog meer jon-gens. — „Wie
geeft er een turf?"-vroeg hij. „Zoo'n turf,
kijk !" — En hij stak zijn turf om-hoog. Ter-
stond kwa-men er wel tien jon-gens , elk met
een turf. WiWem leg-de al die tur-ven in een
mand. Toen nam hij de mand op den rug en
liep gauw we^. Waar-heen, denkt gij?