Boekgegevens
Titel: Zesde rekenboekje
Auteur: Bouwman, L.
Uitgave: Groningen: Wed. J. Doesburg, ca. 1865 *
6e dr
Opmerking: VI. Gezelschaps- en menging-rekening, omgekeerde en zamengestelde regel van drieën
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2178
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202719
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zesde rekenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
28. Twee kooplieden kochten vierde half last tarwe,
tegen 12 gld. het mud, en verkochten het last voor 375
gld. Van de winst bekomt de eene 30 gld. Hoeveel
tarwe heeft ieder voor zijne rekening genomen ?
29. ïwee kooplieden handelen in compagnie;
A legt 900 gld. in en B 700 gld. Welk gedeelte
bekomt ieder van de winst ?
30. Van 108 noten moet Jan 16 meer hebben
dan F rans. Hoe veel kan ieder bekomen ?
31. Twee broeders koopen twee koeijen te za-
men voor 128 gld. Zij rekenen , dat de eene koe
15 gld. meer waard is dan de andere. Hoe veel
moet ieder betalen , indien zij elk eene koe krijgen ?
.32. Drie personen krijgen te zamen eene erfe-
nis , groot 2000 gld. De eerste ontvangt daarvan
100 gld. meer dan de tweede, en de tweede, weer
100 gld. meer dan de derde. Hoe veel bekomt ieder ?
33. A, B en C kunnen eene som van 1225 gld.
zoodanig deelen , dat A half zoo veel krijgt als B,
en B weder half zoo veel als C. Hoe veel moet
ieder hebben ?
34. Drie boeren huren een stuk land voor 300 gl.
Indien A daartoe 40 gld. meer betaalt dan B , en B
tweemaal zoo veel als O , hoe veel geeft ieder dan ?
35. Vier kooplieden handelen in compagnie met
een kapitaal van 8000 gld. A heeft daartoe'iOO gld.
meer dan B, B 400 gl. meer dan C en C weder 400
gld. meer dan D bijgedragen, Hoe veel kan ieder
van de winst, bedragende 1280 gld., bekomen?
36. A en B handelen te zamen. A legt 800
gld. in en B 900 gld. Van de winst trekt de
eene 15 gld. meer dan de andere; bereken nu
eens, hoe veel zij te zamen gewonnen hebben ?
37. Drie personen handelen in compagnie met 3000
gld. A legt in 900 gld., B 1000 gld. en C de rest,