Boekgegevens
Titel: Zesde rekenboekje
Auteur: Bouwman, L.
Uitgave: Groningen: Wed. J. Doesburg, ca. 1865 *
6e dr
Opmerking: VI. Gezelschaps- en menging-rekening, omgekeerde en zamengestelde regel van drieën
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2178
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202719
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zesde rekenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
den , bragt A 8 koeijen en B 5 paarden. Wanneer
nu 3 paarden evenveel weiden behoeven als 2 koeijen ,
hoe veel moest ieder dan tot de 340 gl. huur bijdragen ?
20. Drie landlieden huren eene naweide voor
143 gld. A. brengt er 3 paarden in , B 4 paarden
en C 4 koeijen. Wanneer nu 2 koeijen met 3 paar-
den gelijk gesteld worden , hoe veel moet dan ieder
tot de huur betalen ?
21. Drie personen huren een stuk land voor 360
gld. A zendt er 6 koeijen in, B 16 schapen en C 4 paar-
den. Hoe veel moet ieder betalen , indien 3 koeijen ge-
lijk gesteld worden met 4 paarden en ook met 8 schapen?
22. ïwee kooplieden handelen. A legt 750
gld. in en B 100 gld. meer. Zij winnen 12 pro-
cento. Hoe veel bekomt ieder van de winst ?
23. Op een' anderen tijd gaf A 5 last boekweit,
van 7,20 gld. het mud , en B 7 last haver, van 80
gld. het last, in den handel. Zij verloren toen 82
gld. Hoe veel moet ieder daarvan' dragen ?
24. Twee boeren huren een stuk bouwland voor
135 geld., A betaalt daartoe 75 gl. en B de rest. Wan-
neer dit stuk land nu 27 md. haver en 131 md. rogge
oplevert, hoe veel komt dan ieder van dien oogst toe ?
25. A, B en C handelen in compagnie. A geeft
40 vaten boter, van 40 gld. het Vat; B 60 schip-
pond kaas, van 20 ets. het pond, en C 2000 gl.
aan geld in dien handel. Zij winnen 432 gld. Hoe
veel moet ieder daarvan ontvangen ?
26. In zeker dorpschip heeft A B | en C de
rest. Wanneer men nu in deze week 38 gl. aan vracht-
goederen verdient, hoe veel komt ieder dan daarvan toe ?
27. Drie kooplieden winnen met 2400 gld. eene
som van 480 gld. De eerste bekomt van de winst
160 gld., de tweede 120 gld. en de derde het ove-
rige. Hoe veel heeft ieder ingelegd ?