Boekgegevens
Titel: Zesde rekenboekje
Auteur: Bouwman, L.
Uitgave: Groningen: Wed. J. Doesburg, ca. 1865 *
6e dr
Opmerking: VI. Gezelschaps- en menging-rekening, omgekeerde en zamengestelde regel van drieën
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2178
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202719
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zesde rekenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
12. Een landman betaalde aan 6 jongens, die 5
dagen lang en daags 10 uren gewerkt hadden, 18
gl. Hoe veel moest hij betalen aan 8 zulke jongens,
die 10 dagen en daags 12 uren gewerkt hadden ?
13. In 3 weken, van 6 dagen, per dag 12 uren
werkende, kunnen 9 straatwerkers 2532 vierkante el
bestraten. Hoe veel vierk. el zullen dan 15 zulke
straatwerkers in 9 weken, vón 5j dag, per dag 10§
uur werkende, kunnen afmaken ?
14. Een kapitaal, groot 900 gl., staat tegen 4§
procento uit en brengt in zekeren tijd 54 gl. interest
op, Hoe veel interest kan 1500 gld., tegen4proc.,
in denzelfden tijd opbrengen?
15. Tien kleermakers kunnen in 9 dagen 27 klee-
dingstukken maken. Hoe veel moeten er dan aan
'twerk, om 81 zulke kleedingstukken in 18 dagen te
vervaardigen ?
16. Een voerman neemt aan, om 2000 ® 10 uren
ver te brengen voor 25 gld, Hoe ver moet hij, naar
evenredigheid, 1500 'ffi voor 15 gld, vervoeren?
17. Indien 20 personen in 12 dagen 5 bunders vlas-
land kunnen wieden, hoe veel personen heeft men dan
noodig, om 7| bunders vlasland in 6 dagen te wieden?
18. Een timmerman betaalde aan 16 knechten, die
12 dagen gewerkt hadden, 240 gld. Op een'anderen
tijd, toen hij meer ih dienst had, betaalde hij in 18 da-
gen 540 gld. Hoe veel knechten had hij toen in 'twerk?
19. Dertig werklieden kunnen in 15 weken 4050
gl. verdienen, hoe veel kunnen dan 40 gelijke werk-
lieden in 12 weken verdienen?
20. Wanneer 24 arbeiders, die daags 10 uren
arbeiden, in 16 dagen een stuk land kunnen om-
spitten, hoe veel arbeiders, die daags 12 uren wer-
ken , moet men dan aan 't werk zetten, om het-
zelfde in 10 dagen te doen?