Boekgegevens
Titel: Zesde rekenboekje
Auteur: Bouwman, L.
Uitgave: Groningen: Wed. J. Doesburg, ca. 1865 *
6e dr
Opmerking: VI. Gezelschaps- en menging-rekening, omgekeerde en zamengestelde regel van drieën
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2178
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202719
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zesde rekenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
2. Een smid heeft drie knechten, die ieder in de
week 4i gld. verdienen. Hoe veel moet hij in een
jaar aan hen uitbetalen ?
3. Acht verwers kunnen in 7 weken 392 gld.
verdienen; hoe veel kunnen dan 3 van hen in 5
weken ontvangen ?
4. Veertien timmerlieden verdienen in 18 weken
te zamen 1890 gld. Hoe veel kon ieder van hen in
de week ontvangen?
5. Een bakker ontving voor 40 brooden, van
2i ffi, 32 gld. Hoe voel moest hij voor dertig 5
ponds brooden ontvangen ?
6. Wanneer 100 gld. in een jaar 5 gld. interest
opbrengt, hoe veel zal men dan van 800 gld. in 9
maanden kunnen ontvangen ?
7. Twee kapitalen staan onder dezelfde voorwaar-
den op interest uit. Het eene kapitaal, groot 2800
gld., brengt in 8 maanden 84 gld. interest op. Hoe
veel interest zal het andere kapitaal, groot 3000 gld.,
in 6 maanden opbrengen ?
8. Eenige arbeiders, welke daags 11 uren wer-
ken, verdienen in 12 dagen 77 gld. Hoe veel geld
kunnen zij dan verdienen in 18 dagen, als zij des
daags 12 uren arbeiden?
9 Een graanhandelaar won met 1500 gld, in 4§
maand 150 gl. Hoe veel zou hij, by gelijke om-
standigheden , in een jaar hebben kunnen winnen ?
10. Een stuk land, groot 2 bund. 75 vierk. rd.,
kan door 8 jongens iu 11 dagen gewied worden.
Hoe veel bund. kunnen 5 van die jongens in 16 da-
gen wieden ?
11, In zes weken van öj dag, kunnen 8 wevers
43 stukken linnen weven. Hoe veel zulke stukken
kunnen dan 7 wevers in 8 weken, van 6 dagen,
vervaardigen ?