Boekgegevens
Titel: Zesde rekenboekje
Auteur: Bouwman, L.
Uitgave: Groningen: Wed. J. Doesburg, ca. 1865 *
6e dr
Opmerking: VI. Gezelschaps- en menging-rekening, omgekeerde en zamengestelde regel van drieën
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2178
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202719
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zesde rekenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
15. Eene vrouw wilde eene kamer met matten
beleggen. Zij had daartoe 30 el noodig, van 1| el
breedte ; doch zij nam | els. Hoe veel rollen, lang
9 el, moest zij nu hebben ?
16. Een voerman neemt aan om 3000 ® 12 uren
gaans te vervoeren voor I5gl. Hoe ver zoude hij, naar
evenredigheid, 4000 ffi' voor dat geld moeten brengen ?
17. Vijftien timmerlieden kunnen een huis afma-
ken in 20 weken. Nadat zij 4 weken aan het werk
geweest zijn, krijgen zij 5 man te hulp. Hoe lang
hebben zij nu nog werk ?
18. Een landman had voor zijne 15 koeijen ge-
durende -20 weken hooi. Nadat hij echter dit vee
daarvan 4 weken gevoederd had, verkocht hij 3 koei-
jen. Hoe lang kunnen nu de overigen nog met den
voorraad toe ?
19. Tien arbeiders waren met een werk bezig, dat
zij in 16 weken konden verrigten; doch toen zij daar-
aan 8 weken gearbeid hadden, werden 2 van hen
ziek. Hoe lang hebben de overigen nu nog werk ?
20. Twintig timmerlieden werkten 6 weken aan
een huis, dat zij in 18 weken konden afmaken. Toen
zette de aannemer nog zoo veel timmerlieden aan het
werk, dat het huis 4 weken vroeger klaar w-as. Hoe
veel personen zijn er toen bijgekomen ?
21. Een wagenmaker kan, zelf met 3 knechten
werkende, een rijtuig maken in 12 dagen. In hoe veel
dagen kon hij het doen , met 5 knechten werkende ?
Zamen gestelde regel van drieën.
1. Een boer heeft 7 arbeiders in het werk, die
ieder daags 1,20 gld. verdienen, Hoe veel moet hij
aan allen in 3 weken of 18 dagen betalen?