Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
REKENKUNDE
Grootheid. (irootheid is alles, wat voor vermeerdering of
vermindering vatbaar is.
Eenheid. Eenheid is ieder voorwerp, op zich zelf beschouwd.
Hoeveelheid. Hoeveelheid is eeno verzameling van gelijksoor-
tige eenheden.
Getallen. Getallen zijn de namen der eenheid en der hoe-
veelheden.
Benoemd of Zij zijn benoemd of onhmoemd naarmate, behalve
onbenoemd, de naam dor hoeveelheid, ook de soortnaam der
eenheden is opgegeven of niet. De benoemde
getallen zijn (jelijhiamig of omjelijknamig.
Cijfers. Cijfers zijn de teekons, waardoor do getallen
worden voorgesteld.
De som. De som van eenige getallen is een getal, dat
evenveel eenheden bevat, als al die andere ge-
tallen te samen.
Optellen. Optellen is de som zoeken van eenige getallen.
Alleen gelijknamige getallen kunnen bij elkaar
worden opgeteld, en ook onbenoemde, die dan
als gelijknamig worden beschouwd.
De volgorde, waarin men de getallen bij elkaar
optelt, heeft geen invloed op de som, bijv.
5-J-l 1 + 13 r= 13-f-ll-f-5= 11-f 5+13.
Het verschil. Jlet verschil van twee getallen is hot aantal een-
heden, dat het eene getal meer bevat dan het
andere.
Aftrekken. Aftrekken is het zoeken van het verschil van
twee getallen.
Aftrekker en aftrektal mag men met een zelfde
getal vermeerderen of verminderen, zonder dat
dit invloed heeft op he verschil.
Bij voorbeeld:
1512 1512+27 = 1539 1512—110 = 1396
1301 1301 + 27 r= 1328 1301 —116 1185
aftr. -----
verschild 211 verschil =r: 211 verschil = 211
Alleen gelijknamige of onbenoemde getallen kunnen
van elkander worden afgetrokken.