Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
1 ^_cosa—cos(b-j-c)_—a)
^ .tin h sin c sin b sin c '
sin b sin c
, , , . sin s sin(s—a)
COsliA = 1/-r-^-A-- .
sin b sin c
Na deeling van sinlA door coshA vindt men
, , sin(s—b)sin(s—c)
tanqlA —-^-—r^ .
sinssin{s—a)
Oplossing der Rechthoekige platte driehoeken.
verschillende I. Gegeven de hypothenusa a en een der
gevallen. hoeken B:
h = asinB en c=iacosB.
II. Gegeven eene rechthoekszijde b en een
der hoeken B:
c = bcotgB=btgC,
a = b cosecB of b sec C.
ITI. Gegeven de hypothenusa a en een der
rechthoekszijden b:
sinB = cosC=-, c=:yia-\-b){a—b)
0/
of c — btangC of c = asinC.
IV. Gegeven de beide rechthoekszijden b en c.
tgB — cotgC=—, a = bsecC of csecB.
c
Scheefhoekige platte driehoeken.
u, b en c de zijden, £ en C de overstaande
hoeken.
I. Gegeven eene zijde a en twee hoeken B en C.
^A = \80°—{B-\-C).
a:b = sinA : sinB. a: cz=. sinA : sinC.
b — a sinB cosecA. c = a sinC cosecA.
IT. Gegeven twee zijden a en b en den inge-
sloten hoek C.
i{A+B) = 90°— W en a>b.
(a+h): {a-b) = tgUA-\-B): tgUA-B).
tgiiA-B) = '^^tgiiA-\.B) of
fgliB-A) = ~Ug},{B-}-A) als b>a.
verder c zir a sinC cosecA of = bsinC cosecB.
III. Gegeven twee zijden a en b en den hoek
over een van die zijden A.
Als de zijde a over den gegeven hoek, kleiner
is dan de andere zijde dan zijn er in het