Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Driehoek.
Eigen-
schappen
van den
driehoek.
Gelijk en
gelijkvor-
migheid.
Driehoek is een vlak, ingesloten door drie rechte
lijnen, die elkaar twee aan twee ontmoeten. De
lijnen, die den driehoek vormen, Aq zijden,
de hoeken, waaronder zij elkander ontmoeten, de
hoeken en de punten, waarin zij elkaar ontmoeten
de hoekpunten van den driehoek.
De som der hoeken van een driehoek is gelijk
aan twee rechte hoeken.
De som van twee zijden is grooter dan de
derde zijde.
Het verschil van twee zijden is kleiner dan de
derde zijde.
Tegenover een grootere zijde staat een grootere
hoek en omgekeerd.
Zijn twee zijden gelijk, dan zijn ook de over-
staande hoeken gelijk; de driehoek is dan gelijk-
heenig.
Zijn de drie zijden geljjk, dan zijn ook de hoeken
gelijk en de driehoek is dan gelijkzijdig.
Verlengt men een van de zijden van een driehoek
door het hoekpunt heen, dan is de daardoor
ontstane buitenhoek gelijk aan de som der niet
aanliggende binnenhoeken.
Twee driehoeken zijn gelijk en gelijkvormig als
zij gelijk hebben:
1'. eene zijde met twee aanliggende hoeken.
2®' eene zijde met een aanliggende en de over-
liggende hoek.
3®. twee zijden met ingesloten hoek.
4®. de drie zijden.
5'. twee zijden, de hoeken over een paar gelijke
zijden even groot en de hoeken over het
andere paar gelijke zijden gelijksoortig.
Stelling. In een gelijkbeenigen'driehoek deelt de loodlijn,
uit den top op de basis neergelaten, basis en
tophoek middendoor.
Stelling. Als van twee driehoeken twee zijden van den
eenen gelijk zijn aan twee zijden van den anderen,
doch de ingesloten hoek van den eenen is grooter
dan die van den anderen, dan is de derde zijde
over den grootsten hoek grooter dan de andere
derde zijde, en omgekeerd.
Veelhoeken. Een veelhoek is een vlak ingesloten door meer
dan drie rechte Ijjnen.
Diagonaal. Diagonaal is eene lijn, die twee niet op elkaar
volgende hoekpunten van een veelhoek verbindt.
Uit één hoekpunt van een «hoek kan men trekken
n—-3 diagonalen.