Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
daarna de som der negatieven, dan is de som
van het geheel gelijk aan het verschil der beide
sommen, met het teeken van de grootste.
Aftrekking. Om twee algebraïsche vormen van elkaar af te
trekken, keert men de teekens van al de termen
van den aftrekker om, en telt dan op.
Is een veelterm geplaatst tusschen haakjes met
het teeken + daarvoor, dan kan men de haakjes
weglaten, zonder iets aan den veelterm te ver-
anderen. Staat echter het teeken — voor de
haakjes, dan moet bij het weglaten der haakjes
het teeken van alle termen worden omgekeerd.
p-\-{a—6-fc) = jj-j-a—h-\-c.
p—{a—h-\-c) =p—a-\-h~c.
Vermenig- a. Vermenigvuldiging van twee eentermen:
vuldiging. het produkt van gelijke teekens is positief, van
ongelijke teekens is negatief,
de coëfficiënten worden met elkaar vermenig-
vuldigd.
do exponenten der zelfde machten worden bij
elkaar geteld.
h. vermenigvuldiging van een veelterm met een
eenterm.
Elke term van den veelterm wordt, volgens de
regels der eentermen, met den eenterm ver-
menigvuldigd.
c. vermenigvuldiging van twee veeltermen.
Vermenigvuldigtal en vermenigvuldiger worden
eerst behoorlijk gerangschikt naar de opklim-
mende of afdalende machten van dezelfde
rangletter.
Daarna wordt het vermenigvuldigtal achtereen-
volgens vermenigvuldigd met elk der termen
van den vermenigvuldiger en dan de som ge-
nomen van de gedeeltelijke produkten.
Deeling. a. Van twee eentermen:
het quotiënt van gelijke teekens is positief, dat
van ongelijke teekens negatief,
de coëfficiënten worden op elkaar gedoold,
de exponenten der machten voorkomende in
den deeler worden van die van de gelijknamige
machten van het deeltal afgetrokken.
h. van een veelterm door een eenterm.
Elke term van den veelterm wordt, volgens de
regels der eentermen, door den deeler gedeeld.
c. van twee veeltermen.
De beide veeltermen worden weêr eerst gerang-
schikt. De 1' term van het quotiënt wordt
bépaald door deeling van den 1" term van den