Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Een getal, dat tot een zektsi'^^tóacht verheven,
een ander getal oplevert,van
dit getal genoemd. ' '/'v '
Zoo is 3 de wortel uit 9, de dercïe machtswörlöt/
uit 27 en worden deze uitdrukkingen géschreven:'
3 = |/9 =(/27 =1/81. De wortelexpóijent wordt
bij de 2® machtswortel niet uitgedrukt. - ^ '^d^fi
Positief en Iedere grootheid heeft twee waarden. De
negatief. strekte waarde is het aantal eenheden, dat, de'
grootheid bevat; de betrekkelijke waarde is de ^
toestand, waarin die eenheden voorkomen,
l'ositief en negatief noemt men twee verschillende
toestanden, waarin dezelfde grootheid kan ver-
keeren.
Noemt men bijv. winst positief, dan is verlies
negatief. De afwijking van het kompas van N.
naar O. wordt als positief aangenomen, die van
N. naar W. negatief.
Eene positieve en eene negatieve eenheid heffen
elkaar op.
Eentermen noemt men alle produkten, machten,
quotiënten en wortels.
Veeltermen noemt men alle sommen en ver-
schillen.
Een veelterm wordt als eenterm beschouwd,
wanneer hij, tusschen haakjes geplaatst, nog eene
of andere bewerking moet ondergaan.
Door den graad van een éénterm, verstaat men
het aantal letterfaktoren, dat er in voorkomt.
De graad van een veelterm is de hoogste graad
van een der termen, die er in voorkomen.
Bijv. a^bc is van den 5'" graad, dp^q van den 3'°.
De veelterm a34"3rt2_|-3fl!_|-i in van den 3'" graad.
Grootheden, die of in 't geheel niet, of alleen
tige groot- van coëfficiënt verschillen, zijn gelijksoortig.
heden. Bijv. i , —Ip'^q'^ zijn gelijksoortig.
Gelijknamige Machten, die dezelfde exponent hebben, zijn
machten, gelijknamig.
Machten, die hetzelfde grondtal hebben, zijn ge-
lijkslachtig.
Eentermen.
Veeltermen.
Graad van
één- en
veelterm.
Gelijksoor-
Gelijk-
slachtige
machten.
Optelling.
Alleen gelijksoortige grootiieden kunnen bij elkaar
worden opgeteld.
De som van eenige positieve getallen is positief,
die van eenige negatieve getallen is negatief.
Om de som van eenige algebraïsche grootheden
(d. w. z. grootheden voorzien van het teeken
of —) bepaalt men de som der positieven en
v.d.Bossche, VVisk. 2