Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEBRA.
Coëfficiënt.
Macht.
Exponent.
Terwijl in de rekenkunde de verschillende be-
werkingen met getallen van bepaalde grootte zijn
geleerd, worden in de algebra die bewerkingen
toegepast op getallen van niet bepaalde grootte,
die men daarom voorstelt door letters. Dit geeft
het voordeel dat men aan eene uitdrukking on-
middellijk kan zien, hoe zij ontstaan is.
Neemt men bijv. het getal 35, dan weet men
niet of dat getal is ontstaan uit de som van 30
en 5 of 't verschil van 42 en 7 of het produkt
van 5 en 7, terwijl men bij eene algebraïsche
vorm weet of men eene som, een verschil of
produkt enz. voor zich heeft.
De bekende waarden worden meestal voorgesteld
door de eerste letters van het alfabet, de onbe-
kende door de laatste.
De teekens , —, X en : hebben in de algebra
dezelfde beteekenis als in de rekenkunde, zoodat
a-\-h beteekent de som der getallen a en h.
a—h beteekent het verschil der getallen a en b.
aXb of ab is het produkt en
a : 6 of ^ het quotiënt der getallen a en b.
Voor de som van eenige gelijke getallen, bijv.
a-|-a-)-a-f-a, heeft men de kortere schrijfwijze 4a.
Het getal 4 heet dan de coëfficiënt.
Coëfficiënt is het getal, dat aanduidt van hoeveel
gelijke getallen de som genomen is.
Een produkt of gedurig produkt van gelijke ge-
tallen is een macht, en wordt geschreven, door
dat getal slechts eens te plaatsen en rechts boven
dat getal een cijfer, dat aanwijst uit hoeveel
gelijke faktoren de macht bestaat,
voor aXaXaXaXa schrijft men a®. Hierin is 5
de exponent en a het grondtal of de ivortel van
de macht.
Exponent is het getal, dat aanwijst van hoeveel
gelijke getallen het produkt is genomen.