Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
wortel, het quotiënt wordt achter den dubbelen
wortel gevoegd en dat getal met het quotiënt
vermenigvuldigd en zoo voort.
Voorbeeld:
1/14/88,10/77/76 = 38,576
32 — ^
588
68 X 8 = 544
4410
765 X 5 = 3825
58577
7707 X 7 53949
462876
77146 X 6 = 462876
en ge-
Metriek Metriek stelsel is een stelsel van maten
stelsel. wichten afgeleid van den Meter.
De Meter is het veertig millioenste gedeelte van
den omtrek der aarde, gemeten in de richting
van een der meridianen (volgens de metingen
gedaan in 't laatst der 18' eeuw).
Leiif/femaat. Eenheid: Meter.
onderdeden: deci-, centi- en milli-Meter of d.M.,
c.M. en m.M.
veelvouden: Deka-, Ilekto-, Kilo- en Myria-Meter
of verkort D.M., H.M., K.M. en M.M.
Vlaktemaat. Eenheid: Are = 100 M^.
onderdeel: centi-Are — c.A. =z 1 M^.
veelvoud: Hektare = H.A. = 100 A.
Lichaams- Eenheid: Stère of kub. Meter.
maat. onderdeelen: d.S., c.S. en m.S.
1 m.S.=:l d.M3.
Inhouds- Eenheid: Liter = inhoud 1 d.M^.
maat. 1 H.L. = 1 Mud. 3 K.L. = 1 last.
Gewicht. Eenheid: Gramme = gewicht 1 c.M^ zuiver ge-
destileerd water van 4°/^ Celcius.
Yerschil- 1 graad op den evenaar = 15 G.M. = 111,3 K.M.
lende 1 G.M. = 7407 M.
maten. 1 Eng. mijl (60 op 1 graad) =1851 M.
1 Kijnl. voet = 0,314 M.
1 Eng. voet = 0,305 M.
1 M. = 3,18 Kijnl. voet = 3,28 Eng. voet.
1 scheepston = 1000 d.M^ of K.G. (binnenvaart).
1 scheepston = 1500 d.M^ of 1000 K.G. voor
zeeschepen.
1 Registerton = 2,83 M^ = 100 kub. Eng. voet.