Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
tot noemer een getal bestaande uit zooveel cijfers
als de periode bevat.
Voorbeeld: 'i ^^ want
Ojlh X 1000 = 314,814314 enz.
ü^-iljiX 1= 0,314314 enz.
0.;iU X 999 = 314.
Om oen gemengd repeteoronde breuk tot een
gewone te herleiden, vermindert men het getal,
voorgesteld door alle decimalen tot aan het einde
der eerste periode, met het getal gevormd door
de niet repeteercnde cijfers. Dit verschil is de
teller van den breuk, waarvan de noemer bestaat
uit zooveel negens als er cijfers repoteercn, ge-
volgd door zooveel nullen als er cijfers niet repe-
teeren.
Voorbeeld:
o.32?;7;', =
32573 — 32
want
99 900
0.32573 X 100000 = 32573,573573.
0.3237?, X 100= 32,573573.
0.32s57y. X 99900 = 32573 — 32.
Jferleidin;/ Om een gewone breuk tot een tiendeelige te her-
fa» (jewone leiden, deelt men den noemer op den teller.
breuk-en tot Bestaat de noemer alleen uit faktoren 2 of 5 of
tiendeelige. 2 en 5 samen, dan wordt de breuk een oj)gaande
tiendeelige.
Komen in den noemer geen faktoren 2 of 5 voor,
dan wordt de breuk een y.uiver repeteerende.
Komen er echter behalve faktoren 2 of 5 ook
andoren in den noemer voor, dan ontstaat een
gemengd ropoteorende breuk, waarvan hot aantal
niet repeteerende cijfers gelijk is aan het aantal
faktoren 2 of 5 of 2 en 5 samen.
Reden Door do reden, betrekking of verhouding van twee
getallen verstaat men hun quotiënt.
Even- Eene evenredigheid is de gelijkheid van twee
redigheid. redens.
De getallen, die de evenredigheid vormen zijn
de termen der evenredigheid, en worden onder-
scheiden in termen der eerste reden, termen der
tweede reden, voorgaande termen, volgende ter-
men, uiterste termen en middelste termen.
Is 5:7 = 10:14, dan zijn:
5 en 7 termen der T roden.
10 en 14 „ ,, 2" reden.