Boekgegevens
Titel: Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Auteur: Bossche, I.G. van den
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1900
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-395
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202718
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort overzicht der wiskunde: ten dienste van aanstaande stuurlieden ter koopvaardij
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
dus deelen we dat eerst en zoeken den Gr. G. D.
van 4473 en 58149.
4473/58149/.
De G. G. D. is dus
9 X 497 = 4473.
9
497/6461/13
497
K. G.V. = 2^.32.7.13.71.
1491
1491
Kleinste Ge- Het K. G. V. van eenige getallen is het kleinste
meene Veel- getal, waarin al die anderen kunnen gedeeld
voud. worden. Men vindt het K. G. V. door de ge-
tallen te ontbinden in hun eenvoudigste faktoren
en het produkt te nemen van alle faktoren, die
in de getallen voorkomen, tot de hoogste macht
waarin zjj voorkomen.
Voorbeeld. Het K. G. V. te bepalen van:
58149 32 X 7 X 13 X 71
71568 = X 32 X 7 X 71
132912 = 24 X 32 X 13 X 71
310128 = 2^ X 3 X 7 X 13 X 71.
Het K. G. V. is ook gelijk aan het produkt der
getallen, gedeeld door hun G. G. D.
liet zoeken van den G. G. 1). komt te pas bij
het vereenvoudigen van breuken en dat van het
K. G. V. bij het gelijknamig maken van ongelijk-
namige breuken, voor optelling of aftrekking.
Breuken. Een breuk is de voorstelling van een of meer
gelijke deelen van een geheel en wordt aange-
geven door twee getallen, noemer en teller.
De noemer duidt aan in hoeveel gelijke deelen
het geheel verdeeld is, de teller hoeveel van die
deelen genomen zijn.
De breuken worden verdeeld in twee hoofdsoorten ,
nl. gewone en tiendeelige of decimale breuken.
Gtuone Gewone breuken worden verdeeld in de volgende
breuken. soorten:
Gebruikelijke breuken, teller kleiner dan noemer.
Ongebruikelijke „ teller gelijk aan of grooter
dan noemer.
Enkelvoudige „ teller en noemer geheel
getal.
Samengestelde „ teller en noemer of een
van beide breuken of sa-
mengestelde getallen.
Gelijknamige „ met gelijke noemers.
Ongelijknamige „ met ongelijke noemers.
Oneigenlijke „ teller of noemer of beiden
O of noemer = 1.
Eigenlijke „ alle overigen.